Mennesker på flugt Krigsforbrydelse civile Europa Krig Retfærdighed Flygtninge Menneskerettigheder Forfølgelse

01.
Hvad er problemet

Vi beskytter rettighederne for mennesker på flugt

Antallet af mennesker, der er flygtet fra krig, forfølgelse og konflikt, rundede 70 millioner i 2018. Ud af de 70 millioner mennesker, udgør 25.4 millioner flygtninge, dvs. mennesker der søger beskyttelse udenfor deres eget land. Dette er det højeste niveau, der er blevet registreret af UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, i organisationens næsten 70 års virke.

Amnesty arbejder med flygtninges rettigheder med udgangspunkt i FN's Flygtningekonvention, som blev vedtaget i 1951. Danmark var det første land, som underskrev konventionen, og siden har 144 lande tilsluttet sig.

Vi arbejder for at sikre mennesker på flugts sikkerhed og for globale og solidariske løsninger for de mange millioner af mennesker på flugt, så vi sikre en bedre global fordeling af ansvaret for at hjælpe. Samtidig arbejder vi for, at love og praksis i Danmark overholder menneskerettighederne.

Vi vil sikre, at stater lever op til deres forpligtelser og ansvar overfor internationale konventioner og erklæringer ved at:

  • Oprette sikre og lovlige flugtruter
  • Sikre, at mennesker på flugt kommer i sikkerhed fra krig og forfølgelse
  • Give mennesker på flugt ret til at søge asyl under fair og effektive asylsystemer
  • Sikre et værdigt liv i sikkerhed – både i og uden for flygtningelejre skal mennesker på flugt være i sikkerhed for overgreb og diskrimination
  • Give mennesker på flugt ret til et familieliv – mennesker, som får tildelt asyl, skal kunne få deres familier i sikkerhed uden langsommelige, bureaukratiske processer
  • Sikre, at ingen mennesker sendes tilbage til et land mod deres vilje, hvor de risikerer tortur, forfølgelse eller henrettelse