Mennesker på flugt Krigsforbrydelse civile Europa Krig Retfærdighed Flygtninge Menneskerettigheder Forfølgelse

01.
Hvad er problemet

Den globale flygtningesituation

68,5 millioner mennesker i verden er på flugt fra krige, konflikter og overgreb. Det er den største flygtningekrise siden 2. verdenskrig. Flygtninge, som er flygtet fra deres land for at undgå konflikt og forfølgelse, udgør 25,4 millioner af de 68,5 millioner mennesker. Vi arbejder for at sikre flygtninges sikkerhed og en bedre global fordeling af ansvaret for at hjælpe.

Flygtningesituationen

Et lukket Europa

I stedet for at imødekomme mennesker på flugt, der søger om beskyttelse i Europa, har europæiske ledere fokuseret på at holde mennesker væk fra Europas grænser ved at øge grænsebevogtningen, bygge hegn, returnere mennesker til lande, som ikke kan defineres som sikre, såsom Libyen, uden at tilbyde asylbehandling, og indgå aftaler, der bryder med menneskerettighederne såsom EU-Tyrkiet aftalen.

Et lukket Europa

Flygtninges rettigheder

Frem for at hjælpe mennesker på flugt smækker verdens mest ressourcestærke lande – heriblandt Danmark - døren i og overlader det til en håndfuld udviklingslande at håndtere næsten alle de 21 millioner mennesker, som lige nu flygter fra konfliktområder

Flygtninges Rettigheder

Fakta om mennesker på flugt i Danmark

Her har vi samlet en række definitioner og fakta, som kan give en forståelse af, hvad en flygtning er, hvordan man opnår asyl i Danmark, hvor mange mennesker på flugt, vi tager imod, og hvordan det står til med integrationen. Læs også Amnesty syv anbefalinger til,. hvordan regeringen helt konkret kan hjælpe mennesker på flugt.

Mennesker på flugt i Danmark
02.
Hvad gør Amnesty

Vi beskytter flygtninges rettigheder

Vi kæmper for globale og solidariske løsninger på flygtningekrisen, og vi arbejder for, at love og praksis i Danmark overholder menneskerettighederne. Vi vil sikre, at ingen mod deres vilje sendes tilbage til et land, hvor de risikerer tortur, forfølgelse eller henrettelse.