Mennesker på flugt Krigsforbrydelse civile Europa

01.
Hvad er problemet

Flygtninges rettigheder

Frem for at hjælpe mennesker på flugt smækker verdens mest ressourcestærke lande – heriblandt Danmark - døren i og overlader det til en håndfuld udviklingslande at håndtere næsten alle de 21 millioner mennesker, som lige nu flygter fra konfliktområder

Flygtninges Rettigheder

Fakta om mennesker på flugt i Danmark

Her har vi samlet en række definitioner og fakta, som kan give en forståelse af, hvad en flygtning er, hvordan man opnår asyl i Danmark, hvor mange mennesker på flugt, vi tager imod, og hvordan det står til med integrationen. Læs også Amnesty syv anbefalinger til,. hvordan regeringen helt konkret kan hjælpe mennesker på flugt.

Mennesker på flugt i Danmark

Den globale flygtningekrise

65 millioner mennesker i verden er på flugt fra krige, konflikter og overgreb. Det er den største flygtningekrise siden 2. verdenskrig. Vi arbejder for at sikre flygtninges sikkerhed og en bedre global fordeling af ansvaret for at hjælpe.

Flygtningekrisen
02.
Hvad gør Amnesty

Vi beskytter flygtninges rettigheder

Vi kæmper for globale og solidariske løsninger på flygtningekrisen, og vi arbejder for, at love og praksis i Danmark overholder menneskerettighederne. Vi vil sikre, at ingen mod deres vilje sendes tilbage til et land, hvor de risikerer tortur, forfølgelse eller henrettelse.


03.
Hvad kan du gøre

Støt vores arbejde med at sikre flygtninges rettigheder 

Giv et engangsbidrag
Bliv medlem
Vælg et månedligt beløb Kontaktinfo Tilmeld til betalingsservice

VÆLG ET ANDET BELØB
Minimumsbeløb for medlemsskab er 25 kr om måneden
Én gang
Månedligt

Skattefradrag

Vi bruger dit CPR-nummer til at sikre dig skattefradrag for den del af din donation, der ligger ud over det årlige kontingent på 295 kr. / studerende, ledige og pensionister 195 kr. Alle informationer du giver i forbindelse med din betaling behandles fortroligt og efter gældende regler.​

Kontaktinfo

Tilmeld betalingsservice