Europa bør stå til ansvar for CIA-samarbejde

Uden hjælp fra europæiske regeringer havde USA ikke år efter år kunnet fængsle og torturere terrormistænkte. Det er nu på høje tid, at Europas regeringer fjerner røgsløret og sikrer tilbundsgående undersøgelser af deres rolle, skriver Amnesty i ny rapport.

Den 9. december fremlagde USA’s senat en længe ventet rapport, der giver det hidtil mest detaljerede indblik i de torturmetoder, som efterretningstjenesten CIA udviklede og anvendte mod fanger i hemmelige fængsler over hele verden.
 
I en ny rapport opfordrer Amnesty de europæiske regeringer, der samarbejdede med USA om det hemmelige fangeprogram, til én gang for alle at gøre op med fortiden og lægge alle informationer åbent frem.
 
Der er brug for uvildige og grundige undersøgelser af, hvordan luftrum, lufthavne og hemmelige fængsler blev stillet til rådighed, så CIA kunne gennemføre sine lyssky aktiviteter. 
 
Rapporten gennemgår dokumentationen for hemmelige fængsler i Litauen, Polen og Rumænien. Regeringer i Tyskland, Makedonien og Storbritannien muliggjorde CIA’s operationer til gengæld for millioner af dollars. 
 

Dansk medansvar

Danmark mangler stadig at give offentligheden indblik i, i hvilken grad dansk luftrum blev brugt til at muliggøre CIA’s ulovlige fragt af fanger til hemmelige fængsler rundt omkring i verden. Fængsler, hvor retssikkerheden var ophævet, og hvor tortur og mishandling var udbredt. 
 
Martin Lidegaard opfordrede i december USA’s præsident Obama til at sikre, at de, der stod bag menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med CIA’s fangeprogram, bliver retsforfulgt.
 
Den udmelding hilser Amnesty velkommen, men organisationen minder den danske regering om, at det næste skridt naturligt vil være, at de danske myndigheder foretager en grundig og dybdegående undersøgelse af CIA’s aktiviteter på dansk territorium. 
 
”Uden europæisk indblanding i – og bidrag til – CIA’s hemmelige fangeprogram havde programmet ikke kunnet eksistere. Det er derfor afgørende at få det fulde indblik i de enkelte europæiske regeringers indblanding og få stillet disse til ansvar,” siger Lars Normann Jørgensen, generalsekretær i Amnestys danske afdeling. 
 

Tyndbenet dansk undersøgelse

Amnesty har tidligere kritiseret de alvorlige mangler ved den af regeringen bestilte DIIS-undersøgelse fra 2012 om mulige ulovlige CIA-fangetransporter gennem dansk luftrum.
 
Undersøgelsen knyttede sig alene til grønlandsk territorium, DIIS fik ikke mulighed for at indsamle nye oplysninger ligesom DIIS selv peger på flere andre begrænsninger for deres undersøgelse. 
 
”Rapporten fra 2012 rejser flere spørgsmål end den besvarer”, sagde Lars Normann Jørgensen dengang