FN’s Torturkomité: Alvorlig kritik af Danmark

FN’s Torturkomité har undersøgt Danmark. Amnesty International Danmark har sammen med en række øvrige organisationer været med til at udfærdige en skyggerapport til FN’s Torturkomité.

I rapporten opfordrede vi FN’s Torturkomité til at kigge på 28 særlige emner – især på flygtningeområdet.

FN’s Torturkomité har forholdt sig aktivt til vores anbefalinger, og Komitéen retter i sine anbefalinger en række kritikpunkter til Danmark, som bør forbedre menneskerettighederne på en række områder. Mange af disse har Amnesty også fokuseret på, arbejdet med og advaret mod på tværs af politik-områder. 

Indenfor for eksempelvis asyl- og udrejseområdet siger CATs anbefalinger at:


– Danmark må ikke forlade sig på diplomatiske forsikringer i forsøget på at iværksætte udsendelser eller udleveringer. Dette vil underminere det såkaldte ’non-refoulement princip’, som betyder, at personer udvises til lande, hvor de er i alvorlig fare for at blive underkastet tortur, henrettelse eller andre alvorlige krænkelser af menneskerettighederne.

– Planerne om at eksternalisere asyl- og flygtninges opholdstilladelser til et land udenfor Europa er bekymrende og må genovervejes fundamentalt.


– Det er bekymrende, at Danmark har indført en ’midlertidig opholdstilladelse’ for visse flygtninge – og at deres opholdstilladelser kan blive inddraget. Amnesty mener, at flygtninge kun må få inddraget deres opholdstilladelser, såfremt der er indtrådt fundamentale, stabile og varige ændringer i oprindelseslandet.

– Planen om at ville skabe ekstra fængselspladser i Kosovo for udlændinge skal stoppes.

– Det er bekymrende, at driften af udrejsecentre med lav personalebemanding og høje beboertal fører til øget brug af disciplinære sanktioner.

– Udrejsecentre og Ellebæk kritiseres for mangelfuld adgang til sundhedsbehandling. Førstnævnte for at tvinge afviste asylansøgere til at bo sammen med dømte kriminelle.

– Det er bekymrende, at Ellebæk og udrejsecentrene benytter sig af et sanktionsregime med motivationsfremmende foranstaltninger overfor ikke-kriminelle.

– Torturoverlevere screenes ikke grundigt nok i det danske asylsystem, og information om deres særlige sårbarhed følger dem derfor ikke under deres asylproces, eller under afviste asylansøgeres vej gennem det danske udrejsesystem.


Det mener Amnesty

Amnesty opfordrer kraftigt den danske regering til at notere sig Komitéens alvorlige anbefalinger, engagere sig i rapportering og opfølgningen med henblik på hurtige og effektive forbedringer.