Førstehjælpskursus skal give unge viden om voldtægt

Amnesty International Danmark udvikler i samarbejde med aktivist og konsulent Kirstine Holst et psykisk førstehjælpskursus ved voldtægt målrettet bystanders. Førstehjælpskurset er støttet af Rådet for Offerfonden, og det bliver en del af en samlet undervisningspakke om voldtægt og samtykke målrettet ungdomsuddannelser. Samtykkeundervisningen er støttet af Roskilde Festival Fonden.

Ifølge justitsministeriets nye tal udsættes 11.400 kvinder årligt for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Over halvdelen af alle ofrene er under 25 år.

Førstehjælpskurset er støttet af Rådet for Offerfonden og er blevet til på initiativ af Kirstine Holst, som var en aktiv del af Amnestys ”Lets Talk About Yes”  for en samtykkelov, som netop er vedtaget og trådt i kraft.

Ifølge Kirstine Holst er der et stort behov for, at de unge får viden om psykisk førstehjælp ved voldtægt, og kurset er også henvendt til ”bystanders”, som er de personer, der er til stede omkring et voldtægtsoffer.

”De fleste voldtægtsofre er meget afhængige af omgivelsernes hjælp efter voldtægten. På grund af traumer, skyld og skam kan det være svært selv at opsøge hjælp efter en voldtægt, men det er uhyre vigtigt, at et voldtægtsoffer får hjælp så hurtigt som muligt. Et voldtægtsoffer er i virkeligheden ikke så forskellig fra et trafikoffer, når det kommer til måden at reagere på, og det er derfor virkelig vigtigt, at folk omkring offeret forstår, hvad der sker, og kan hjælpe på en hensigtsmæssig måde”, lyder det fra Kirstine Holst 

Ifølge hende kan det være svært for bystanders at handle i den situation:

”Vores interviews med unge viser, at mange er bange for at blande sig eller ikke ønsker at offeret skal traumatiseres yderligere. Ofte handler det dog om fordomme og manglende viden om voldtægt. Eksempelvis er der mange, som er i tvivl om, hvornår noget er en voldtægt. Med det her kursus forsøger vi at komme ind over alle de svære emner”, fortæller Kirstine Holst.

Udviklingen af kurset er sket i samarbejde med gymnasielever. De bakker op om, at der er brug for mere viden om, hvordan man som bystander skal agere i en voldtægtssituation:

 ”Det vil være et meget brugbart kursus, for hvis man ikke får hjælp, efter at man er blevet voldtaget, vil det altid sidde fast i en. Man vil altid være utryg. Man lever som om det aldrig er sket, og så dukker det pludselig op til overfladen som et traume. Det er vigtigt at få snakket om det og talt det igennem”, lyder det fra én af gymnasieeleverne, som har deltaget i fokusgruppeinterviews.

Og de unge glæder sig til at få et redskab til at hjælpe deres kammerater:

”Det er meget rart at vide, hvad dine muligheder er og hvad loven siger, hvis det sker. Det er jo en ting, som sker ofte. Men hvis en person mener, at hun er blevet voldtaget, er det ligegyldigt, om det var ulovligt eller ej. Så skal hun have hjælp”,lyder det fra en anden elev.


Seniorrådgiver Helle Jacobsen fra Amnesty International glæder sig til, at Førstehjælpskurset og den øvrige undervisning i samtykke kan udrulles på landets gymnasier:

”Nu har vi fået en samtykkelov, som er første skridt på vejen for at sikre en bedre retssikkerhed for voldtægtsofre og et mere samtykkebaseret samfund. Men for virkelig at rykke holdninger i vores samfund er der behov for, at vi starter hos de unge og sikrer en holdningsændring her, som på lang sigt virkelig kan modvirke voldtægt og voldtægtskultur i Danmark, siger Helle Jacobsen.

Førstehjælpskurset kan også andet end at lære de unge at give førstehjælp.

”Det er vores håb, at kurset faktisk kan få en præventiv effekt, idet de unge får viden om de langvarige og vidtrækkende konsekvenserne af voldtægt. Det er jo det allervigtigste arbejde, vi overhovedet kan gøre; at bidrage til at der slet ikke er brug for førstehjælp”, slutter Helle Jacobsen.