Hård dom for religiøs ekstremisme mod dansker i Rusland

Det danske medlem af Jehovas Vidner, Dennis Christensen, er ved en domstol i byen Orjol idømt seks år i straffelejr for at have forbrudt sig imod Ruslands lov imod religiøs ekstremisme. En hård og dybt uretfærdig dom, mener Amnesty International, som var med i retten.

Efter mere end 600 dage i varetægtsfængsel blev den danske statsborger Dennis Christensen onsdag den 6. februar dømt for religiøs ekstremisme i Rusland.

Han er idømt seks års afsoning i en straffelejr, dog fraregnes tiden i varetægtsfængsel.  

Straffen er den første af sin slags mod et medlem af Jehovas Vidne i Rusland, hvor flere medlemmer af trossamfundet risikerer tilsvarende domme, efter at landets Højesteret i 2017 erklærede trossamfundet for at være ekstremistisk.

”Christensen har aktivt bidraget til fortsættelsen af aktiviteterne for den forbudte religiøse ekstremistiske organisation Jehovas Vidner Orjol”, lød det blandt andet fra dommeren i retten, som også fandt, at Dennis Christensen var skyldig i ”en planlagt og alvorlig forbrydelse mod den offentlige orden”.

Det fortæller Amnesty Internationals medarbejder i Rusland, Alexander Artemyev, som var med i retten.

Samvittighedsfange

Amnesty International har forud for domsafsigelsen fulgt sagen mod Dennis Christensen, som organisationen betragter som en ”samvittighedsfange”. Det betyder, at han intet har gjort ud over at følge sin egen overbevisning.  

”De ting, han er blevet anklaget for og nu kendt skyldig i, er ikke noget, der kan anerkendes som en forbrydelse. Det er simpelthen udøvelsen af hans religiøse frihed, og det burde ikke være strafbart”, siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty Danmark.  

46-årige Dennis Christensen har siddet fængslet, siden han i maj 2017 blev anholdt under en fredelig bibellæsning i den russiske by Orjol, hvor han er bosat med sin hustru.

Hans forsvarsadvokat har allerede appelleret dommen til en regional domstol, som på ny skal tage stilling til både skyldsspørgsmålet og strafudmålingen.

Brug for internationalt pres

Amnesty International følger fortsat sagen og vurderer, at der frem mod den kommende appelsag er brug for internationalt pres på de russiske myndigheder.

Derfor er Amnesty netop nu ved at forberede en underskriftindsamling, hvori organisationen vil bede danskere og borgere i resten af verden om at skrive under på kravet om, at de russiske myndigheder respekterer religionsfriheden.

Amnesty Danmark roser desuden den danske udenrigstjeneste for at bistå Dennis Christensen og Udenrigsministeren for offentligt at have udtrykt sin bekymring over dommen mod Dennis Christensen.

”Dommen mod Dennis Christensen er en hård foreløbig afslutning på en helt igennem hård behandling, som han har fået af de russiske myndigheder. Derfor har det været fortrøstningsfuldt, at flere danske politikere, herunder udenrigsministeren, har udtrykt deres støtte til Dennis Christensen og til at helt basale menneskerettigheder også skal gælde i Rusland. Den slags internationale pres er netop, hvad der nu er brug for”, siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty Danmark.