Minister sår tvivl om udlevering til tortur

Amnesty beklager, at udenrigsminister Martin Lidegaard sår tvivl om domstolenes afgørelse i sagen om udlevering af Niels Holck til Indien. Udtalelsen underminerer kampen mod tortur.

I denne uge er sagen om Niels Holck endnu engang til debat i anledning af premieren på en ny dansk dokumentarfilm.

Holck har siden 1990’erne, hvor han var med til at smugle våben til bevægelsen Ananda Marga i Vestbengalen, været begæret udleveret til Indien, hvor han risikerer dødsstraf eller livsvarigt fængsel.

Kunne ikke udleveres til Indien

Men selvom justitsministeriet har forsøgt at udlevere ham, bestemte en enig Landsret i 2011, at han ikke kunne udleveres. Blandt andet fordi han risikerede tortur i de indiske fængsler, der er kendt for at torturere og mishandle sine fanger.

I forbindelse med lanceringen af filmen udtalte udenrigsminister Martin Lidegaard til BT, at Niels Holck, efter hans mening, burde have været udleveret til retsforfølgelse i Indien.

Beklagelig udmelding

Men det er i strid med menneskerettighederne, påpeger Amnesty. Tortur er udbredt i Indien og en udlevering er derfor i strid med FN’s torturkonvention – uanset om den danske regering vil forsøge sig med såkaldte diplomatiske forsikringer imod tortur.

”Det er beklageligt, at udenrigsministeren sår tvivl om de danske domstoles afgørelse i Niels Holck-sagen. Domstolene lagde netop vægt på, at en såkaldt diplomatisk forsikring ikke i praksis ville udgøre en vandtæt garanti for, at Niels Holck ikke ville blive udsat for tortur”, siger generalsekretær i Amnesty, Lars Normann Jørgensen.

Diplomatiske forsikringer virker ikke

Amnesty opfordrer udenrigsministeren til en gang for alle at tage afstand fra brugen af diplomatiske forsikringer.

”På det principielle plan undergraver diplomatiske garantier formålet med FN’s torturkonvention. Grundlæggende kan diplomatiske garantier ses som en måde at omgå konventionens princip om, at personer ikke må udleveres til situationer, hvor der er risiko for tortur”, siger Lars Normann Jørgensen.

Læs Amnestys rapport om diplomatiske forsikringer mod tortur “Dangerous Deals”