Overblik: I Danmarks nabolande retsforfølges krigsforbrydere og torturbødler

Koblenz, Tyskland: Den syriske aktivist, Yasmen Almashan, fremviser udenfor retten fotos af ofrene for Assad-regimet. Jan. 2022. 

I Danmark skal Folketinget tage stilling til et forslag om at kriminalisere tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden direkte i dansk straffelov. I mange andre lande er samme forbrydelser for længst kriminaliseret, og i Danmarks nabolande retsforfølger myndighederne allerede forbrydelser begået i lande som eksempelvis Syrien og Iran. Vi bringer her et kort overblik over de seneste års sager.  

Tyskland

I Tyskland er der de seneste år blevet ført flere sager imod tidligere medlemmerne af Assad-regimet i Syrien, samt en leder fra en pro-Assad milits.

I februar 2023 blev ilitsmedlemmet Mouwafak Al. D.kendt skyldig i krigsforbrydelser og idømt fængsel på livstid ved en domstol i Berlin. For tre år siden var han blevet identificeret og udpeget af tidligere indbyggere fra Yarmouk nær Damaskus, hvorefter han den 4. august 2021 blev arresteret af tysk politi. Hans forbrydelse bestod i, at han i 2014 havde affyret en granat imod og dræbt flere civile, som stod i kø efter nødrationer.  

I januar 2022 blev Anwar Al-Raslan, som, indtil han forlod Syrien, var oberst i Assad-regimets efterretningstjeneste, fundet skyldig i forbrydelser mod menneskeheden, herunder tortur, drab og voldtægt af tilbageholdte syrere. Dommen var første gang, at et tidligere medlem af Assad-regimet blev holdt ansvarlig for forbrydelser mod syriske borgere, og Amnestys Syrien-researcher beskrev dommen som den ”bedste nyhed om Syrien i de sidste ti år”.

Også den tidligere syriske efterretningsofficer Eyad al-Gharib blev i 2021 kendt skyldig for sin rolle i tortur af tilbageholdte syrere.

Aktuelt pågår der i Frankfurt endnu en sag om forbrydelser i Syrien. I den står en syrisk læge tiltalt for forbrydelser imod menneskeheden for angiveligt at have tortureret fanger på et militærhospital, herunder at have dræbt én fange.  

Sverige

I juli 2022 blev iranske Hamid Nouri ved en domstol i Stockholm fundet skyldig i krigsforbrydelser for sin rolle i henrettelsen af politiske fanger i en fængselsmassakre i Iran i 1988.

Nouri blev arresteret i Sverige den 9. november 2019, da han af personlige årsager besøgte landet. Som et

led i retssagen imod ham flyttede domstolen i to uger til Albanien, hvor syv vidner blev afhørt.

Myndighederne har siden åbnet endnu en efterforskning af en iransk statsborger for formodede forbrydelser begået i 1988.

Samtidig er der i Sverige en igangværende efterforskning af angreb med kemiske våben i Syrien, samt af det svenske firma Lundins mulige medvirken til krigsforbrydelser begået i Sudan ( i dag Sydsudan) imellem 1997 og 2003.

Universel jurisdiktion i Danmark

Universel jurisdiktion er et princip i folkeretten, hvorigennem stater kan bruge deres nationale straffelov til at efterforske og retsforfølge formodede forbrydere, selvom forbrydelsen er begået udenfor statens eget territorium, og selvom forbryderen og ofret ikke er statsborgere i det land, som retsforfølger forbrydelsen.

Princippet bygger på grundtanken om, at nogle forbrydelser – f.eks. forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab – er så alvorlige, at det påhviler hele det internationale samfund at retsforfølge de ansvarlige.

Danmark har tilsluttet sig princippet om universel jurisdiktion, men modsat stort set alle andre EU-lande har Danmark ikke i sin egen lovgivning direkte kriminaliseret en række internationale forbrydelser såsom tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Derfor arbejder Amnesty International Danmark for, at krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og tortur bliver indskrevet i den danske straffelov – så de danske myndigheder bedre kan efterforske og retsforfølge formodede forbrydere.

Norge

I Norge har fem syriske statsborgere med ophold i Norge anmeldt formodede forbrydelser mod menneskeheden, tortur, drab og voldtægt til myndighederne.

Aktuelt er sagen stadig under efterforskning.

I anmeldelsen har de fem syrere, der alle er ofre for eller vidner til de formodede forbrydelser begået imellem maj 2011 og september 2013, udpeget 17 højtstående syriske medlemmer af militæret og efterretningstjenesten, som enten var direkte involveret i forbrydelserne eller beordrede dem.

”Da jeg flygtede fra Syrien, var jeg desperat. Nu er jeg håbefuld. Med denne anmeldelse tager vi de første skridt på en lang vej mod retfærdighed. I Norge lægger vi et fundament for at adressere forbrydelserne i Syrien, et arbejde der vil involvere fremtidige generationer også”, har et af de vidner, hvis navn er tilbageholdt af sikkerhedshensyn, fortalt.

Alle anmelderne har i flere år haft ophold i Norge. I Syrien blev de fængslet blandt andet for deres deltagelse i fredelige protester imod Assad-regimet. Under deres fængsling blev de udsat for voldsom tortur.   

I en anden igangværende sag efterforsker myndighederne i Norge en mand med både norsk og rwandisk statsborgerskab for angiveligt at have begået drab som en del af folkedrabet i Rwanda i 1994.

Finland

I Finland er en retssag i gang, hvor en statsborger fra Sierra Leone står tiltalt for krigsforbrydelser, herunder drab, tortur, voldtægt og rekruttering og brug af børnesoldater. Den anklagede, Gibril Massaquoi, indtog en ledende rolle i rebelgruppen RUF under borgerkrigen i Sierra Leone. I marts 2020 blev han anholdt i Finland, hvor han i flere år havde boet.

I april 2022 blev han ved første instans frikendt for anklagerne imod ham, og aktuelt er appelsagen i gang.

Som en del af retssagerne har finske myndighederne flyttet flere af høringerne i retten til Sierra Leone og Liberia.  

Globale tendenser

Sagerne fra Tyskland og de nordiske lande er en del af større global udvikling, hvor en genoplivning af princippet om universel jurisdiktion har ført til nye sager i en række lande verden over.

Det fortæller juristen Philip Grant, stifter af organisationen TRIAL International, som arbejder for at bekæmpe straffrihed for krigsforbrydelser, tortur og forbrydelser mod menneskeheden.

Læs mere om, hvorfor Philip Grant i dag er håbefuld omkring kampen imod internationale forbrydelser.

Trial udgiver også hvert år en statusrapport, der samler alle relevante udviklinger i aktuelle sager, hvor nationale myndigheder retsforfølger internationale forbrydelser.