Qatar: Et år før VM er fremskridtene for migrantarbejdere stagneret

Tiden rinder ud, hvis Qatar skal leve op til sit løfte om at forbedre beskyttelsen af landets migrantarbejdere forud for VM i fodbold, advarer Amnesty International. Organisationens nye rapport afdækker, at fremskridtene i landet over det sidste år er stagneret, og at udnyttelsen af migrantarbejdere fortsætter. 

Selvom Qatar i 2017 introducerede en række lovændringer for bedre at sikre rettighederne for landets migrantarbejdere, er dagligdagen for mange af de udenlandske ansatte i landets forskellige brancher ikke blevet mærkbart forbedret.

Det afdækker Amnesty International i sin nye rapport om udviklingen i Qatar, der om bare et år er vært for VM i fodbold for herrelandslandshold, herunder det danske.

”Uret tikker, men det er ikke for sent at forvandle blækket på papiret til rigtig handling. Qatar er nødt til fuldt ud at omfavne sit reformprogram for arbejdstagerrettigheder. Ethvert fremskridt vil blive spildt, hvis Qatar slår sig til tåls med den svage implementering af sine nye politikker og ikke formår at stille dem, som udnytter migrantarbejdere, til ansvar”, siger Mark Dummett, programdirektør i Amnesty International.

”Myndighedernes tilsyneladende selvtilfredshed efterlader tusinder af migrantarbejdere i fortsat risiko for at blive udnyttet af skruppelløse arbejdsgivere. Mange arbejdere har stadig problemer med at få deres løn, og har stadig ikke mulighed for at skifte job. De har ringe håb om at opnå kompensation eller retfærdighed. Efter VM vil skæbnen for de migrantarbejdere, som fortsætter i Qatar, være endnu mere usikker”, siger Mark Dummett.  

Svag implementering af nye love

Ved udgangen af august 2020 havde Qatar vedtaget to love, som skulle gøre op med de restriktioner, som forhindrede migrantarbejdere i at forlade landet og skifte jobs uden deres arbejdsgivers tilladelse.

Hvis disse love blev håndhævet tilstrækkeligt, ville det have potentiale til at ramme i hjertet af det såkaldte kafala-system, som binder arbejdstagere til deres arbejdsgivere. Men migrantarbejdere har til Amnesty fortalt, at de fortsat møder betydelige forhindringer og modstand fra utilfredse arbejdsgivere, når de forsøger at skifte jobs.

En migrantarbejder, som har været i Qatar i fem år, fortalte:

”Det er kun på papiret, at der er sket forandring. Når du ser arbejdere på en virksomhed, er det kun meget små forandringer, som er sket. Forholdene er stadig rystende.”

Siden 2017 har Qatar vedtaget flere positive reformer, som skal tilgodese migrantarbejdere i landet. Disse inkluderer lovgivning, der skal regulere arbejdstiden for hushjælpere, arbejdstribunaler som skal kunne sikre migrantarbejdere retfærdighed, hvis de bliver udnyttet, en fond som skal yde støtte i sager om ubetalt løn og introduktionen af en minimumsløn.

Men fordi myndigheder ikke håndhæver lovene tilstrækkeligt, fortsætter udnyttelsen. Det kan Amnesty dokumentere.

Eksempelvis har Qatar på papiret fjernet kravet om, at arbejdere skal have tilladelse fra deres arbejdsgivere for at skifte jobs eller forlade landet. Men i praksis oplever arbejdere stadig, at deres arbejdsgivere blokerer for jobskifte, og at myndighederne ikke er en hjælp for dem.

En kvindelig arbejder i hospitalssektoren fortalte Amnesty, at hun blev truet af sin arbejdsgiver, da hun afslog at underskrive en ny kontrakt og i stedet ønskede at skifte job. Hun fik at vide, at hun skulle betale sin arbejdsgiver 6.000 qatarske rial (10.788 danske kroner) for en tilladelse til at skifte job, hvilket var mere end fem gange hendes månedsløn. Ellers ville hun blive sendt hjem. Selvom den nye lovgivning skulle sikre hende muligheden for at skifte job, blev hendes klage til myndighederne afvist.  

“Situationen ramte mig hårdt og også hele min familie, fordi jeg er den primære forsøger. Nogle gange føler jeg, at jeg ikke har lyst til at vågne op om morgenen”, fortæller kvinden.