I Centralasien kæmper den unge generation for deres frihedsrettigheder såsom ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Amnesty arbejder for at opbygge et stærkt og modstandsdygtigt civilsamfund i regionen. Din støtte muliggør Amnestys Forum for Menneskerettighedsuddannelse i regionen, som skal styrke de unges mulighed for at kende og kæmpe for deres rettigheder.

Centralasien står ved en kritisk skillevej. Landene er geografisk klemt inde mellem autoritære magter som Rusland og Kina, hvor alvorlige menneskerettighedskrænkelser finder sted. Regeringerne i Kirgisistan, Kasakhstan, Usbekistan, Tadsjikistan og Turkmenistan skaber alliancer med de autoritære regimer.

Men civilsamfundene i Centralasien er modstandsdygtige, innovative og kritiske for deres regeringers alliancer. De vil styrke menneskerettighederne lokalt – en indsats, der kræver international solidaritet for at blomstre.


De seneste fem år har Amnesty mobiliseret lokale unge i Centralasien ved at give dem kendskab til deres rettigheder og understøtte dem gennem menneskerettighedsuddannelse, kampagner og aktivisme. Sammen med lokale NGO’er og undervisere vil vi nu afholde et Forum for Menneskerettighedsundervisning i regionen for at styrke de unges kendskab til deres rettigheder, og hvordan de kæmper for dem.

Hvad er Forum for Menneskerettighedsundervisning?

Din donation går til, at vi kan afholde Forum for Menneskerettighedsundervisning for lokale unge og undervisere fra Kasakhstan, Kirgisistan og Usbekistan. Dette forum er altafgørende for, at vi kan samle de seneste fem års erfaringer og sikre, at de unge kan praktisere deres kendskab til, hvordan de sikkert og effektivt kæmper for deres rettigheder.

Din donation betaler for, at de unge og undervisere gratis kan deltage og modtage undervisning fra nogle af de mest erfarne akademikere, græsrodsbevægelser og NGO’er. Forummet vil dermed understøtte et stærkere og mere modstandsdygtigt civilsamfund i Centralasien.