Talibans krig mod kvinder bør efterforskes som en forbrydelse mod menneskeheden

Overgrebene mod kvinder og piger i Afghanistan er under Taliban-styret så alvorlige, omfangsrige og systematiske, at den kønsbaserede forfølgelse samlet set kan udgøre en forbrydelse mod menneskeheden, vurderer Amnesty International og International Commission of Jurists i ny rapport.

Under Talibans styre i Afghanistan bliver kvinder og piger ikke alene behandlet som andenrangsborgere. De bliver også udsat for et overgreb, der samlet set kan udgøre en forbrydelse mod menneskeheden, vurderer Amnesty International og International Commission of Jurist.

I en ny detaljeret juridisk analyse af både Taliban-styrets restriktioner på kvinders rettigheder og brugen af blandt andet fængslinger, tortur og tvungne forsvindinger argumenterer organisationerne for, at Den Internationale Straffedomstol bør efterforske Taliban for forbrydelser mod menneskeheden. Amnesty opfordrer også andre stater til at bruge princippet om universel jurisdiktion til at retsforfølge Taliban-medlemmer for deres internationale forbrydelser.

”Taliban-styrets kønsbaserede forfølgelse er så omfattende, alvorlig og systematisk, at det i handlinger og politikker udgør et system af undertrykkelse med det formål at underkaste og marginalisere kvinder og piger over hele landet”, siger Santiago A. Canton, generalsekretær i International Commission of Jurist.

”Der bør ikke være nogen tvivl om, at dette er en krig mod kvinder. De er bandlyst fra offentligheden, forhindret i at uddanne sig, har forbud mod at arbejde og kan ikke bevæge sig frit. De bliver fængslet og udsat for tvungne forsvindinger eller tortur, hvis de kæmper imod undertrykkelsen. Dette er internationale forbrydelser. Det er organiseret, omfattende og systematisk”, siger Agnès Callamard, generalsekretær i Amnesty International.

Læs også: I løbet af en enkelt dag blev jeg forvandlet fra at være en fuldstændig selvstændig kvinde til en fuldstændig afhængig kvinde

Et katalog af overgreb

Amnestys nye juridiske analyse gennemgår en række indskrænkninger af kvinders og pigers rettigheder, som er sket, siden Taliban tog fuld kontrol over Afghanistan i august 2021. Analysen dækker udviklingen til og med januar 2023.

Amnesty har i rapporten Death in Slow Motion tidligere afdækket flere af disse problemer, som inkluderer:

  • Kvinder er blevet udelukket fra politiske roller og de fleste jobs i den offentlige sektor.
  • Via en serie af bekendtgørelser er kvinder og piger blevet udelukket fra uddannelse efter de mindste klassetrin, hvilket også hæmmer muligheder for ansættelse senere i livet.
  • Taliban har opløst det rammeværk, som fandtes til at støtte ofre for kønsbaseret vold.
  • Kvinder er blevet forbudt at arbejde for NGO’er og for FN.
  • Kvinder er blevet pålagt at rejse med en mandlig værge og generelt at blive hjemme medmindre andet er strengt nødvendigt.
  • Taliban har indført strenge krav til kvinders offentlige påklædning.
  • Kvinder og piger er blevet vilkårligt tilbageholdt for såkaldte ”moralske” forbrydelser eller for deltagelse i fredelige demonstrationer.
  • Kvinder, som har protesteret imod Talibans overgreb og politikker, er blevet udsat for vold, anholdelser, tortur og anden mishandling.

De systematiske angreb på kvinder bryder en række internationale konventioner og helt basale menneskerettigheder, påpeger Amnesty International:

”Restriktioner over for kvinder og piger er klar designet til specifikt at ramme dem. De får deres rettigheder brudt og bliver nægtet deltagelse i samfundet. De tvinges til at leve som andenrangsborgere. De bliver gjort tavse og usynlige. Bevisbyrden peger imod at disse tiltag mod kvinder afspejler en politik om forfølgelse på grund af køn, som har til formål at fratage kvinder og piger deres ret til selvbestemmelse i stort set alle livets aspekter”, siger Agnès Callamard.

Brug for handling

Forbrydelser mod menneskeheden er blandt de mest alvorlige internationale forbrydelser overhovedet, og Amnesty International og International Commission of Jurists har på den baggrund flere anbefalinger til, hvordan det internationale samfund kan bidrage til at standse Talibans system af kønsbaseret undertrykkelse.

Andre stater bør betragte afghanske kvinder og piger på flugt fra Taliban som mennesker, der har krav på international beskyttelse og tildele dem asyl.   

Anklageren ved Den International Straffedomstol bør i sin igangværende undersøgelse af Afghanistan også efterforske forbrydelsen mod menneskeheden i form af kønsbaseret forfølgelse.

FN’s Menneskerettighedsråd bør ved næste samling i oktober 2023 forny og styrke mandatet for FN’s Specialrapportør om menneskerettigheder i Afghanistan, ligesom FN bør oprette en uafhængig efterforskning af internationale forbrydelser og indsamling af beviser, som kan bruges i fremtidige retssager.  

Skriv under: Stop angrebet på afghanernes menneskerettigheder