Voldtægtsofre kan få bistandsadvokat før anmeldelse

A photo from campaign protest in Denmark

Fremover skal voldtægtsofre kunne få en bistandsadvokat, inden de anmelder hos politiet. Et vigtigt skridt for at styrke voldtægtsofres rettigheder, mener Amnesty.

Det har længe været kendt, at alt for få voldtægter bliver anmeldt til politiet.

Nu vil et flertal i Folketinget øge voldtægtsofres tillid til retssystemet ved at sikre, at de fremover kan få adgang til en bistandsadvokat, inden de anmelder hos politiet. Her kan de få vejledning, før overgrebet bliver anmeldt til politiet, samt en opfølgende samtale efter retssagen. Og det er godt nyt, mener Amnesty:  

”Det er et virkelig vigtigt skridt for at sikre bedre behandling og bedre retssikkerhed for voldtægtsofre i det dansk retssystem. Muligheden for at tale med en bistandsadvokat kan forhåbentlig give flere voldtægtsofre mod til at anmelde deres voldtægt til politiet”, siger Helle Jacobsen, seniorrådgiver for køn i Amnesty Danmark. 

Læs om Amnestys arbejde for voldtægtsofres retssikkerhed

Hurtig adgang til en bistandsadvokat var også en af de anbefalinger, som Amnesty kom med i sin analyse af voldtægtsområdet tilbage i 2019.  

”Ordningen med bistandsadvokater dækker et af de huller, som vi i Amnesty fandt, da vi undersøgte udfordringerne for at danske voldtægtsofre kunne få højere retssikkerhed og en bedre behandling, når de anmelder en voldtægt”, siger Helle Jacobsen. 

Plads til forbedring af bistandsadvokatens rolle

I Danmark har et voldtægtsoffer ifølge retsplejeloven ret til at tale med en bistandsadvokat, så snart de indgiver en anmeldelse og inden politiets første afhøring. Advokaten skal bistå og støtte ofret hele vejen igennem retssystemet, indtil der eventuelt falder dom.

Men Amnestys research har vist, at bistandsadvokater ikke altid er til stede ved den første afhøring, og at nogle af dem ikke har den fornødne indsigt i voldtægtssager. Det bidrager til en trist tendens, hvor mange voldtægtsofre ikke bliver mødt med forståelse og støtte i retssystemet. En tilfredshedsundersøgelse udarbejdet af politiet i maj 2020 viste, at knap hvert andet voldtægtsoffer ikke følte sig godt behandlet af politiet i forbindelse med deres voldtægtssag.

Amnesty lancerer kursus for advokater

For yderligere at styrke bistandsadvokatens rolle har Amnesty Danmark, i samarbejde med advokat Helle Hald og med støtte fra Trygfonden, igangsat kurser målrettet danske advokater, så de bedre kan støtte voldtægtsofre i Danmark.

Kurset har fokus på voldtægt, traumereaktioner og bistandsadvokatens rolle, og målet er, at bistandsadvokater klædes bedre på til at støtte offeret hele vejen gennem retssystemet – fra anmeldelse til eventuel dom.

Læs om kurset for advokater her