5 idéer til et frit og fair Europa

Amnesty International giver her sit bud på, hvordan EU’s parlamentsmedlemmer i de næste fem år kan være med til at sikre et frit og fair Europa for alle.

Kommentar af Alison Abrahams, Amnesty International

Anerkend klimakrisen og skrid til handling

Vi er nået til et kritisk punkt, når det handler om at håndtere klimaforandringerne. Hvis vi ikke handler nu, bliver det for sent. Medlemmerne af Parlamentet bør sætte sig i spidsen for og støtte initiativer, der hurtigst muligt udfaser fossile brændstoffer og undgår skadelige alternativer.

Anerkend flygtninge- og migranters rettigheder

Europa har altid budt mennesker fra andre lande velkommen, og det har medvirket til at udvikle vores kontinent. Mennesker, som flygter fra krig og forfølgelse og søger sikkerhed i Europa har brug for og fortjener at blive behandlet med værdighed og medfølelse.

EU-Parlamentet bør kritisk gennemgå EU’s eksterne samarbejder og sikre, at al lovgivning og alle politikker respekterer rettighederne for migranter, asylansøgere og flygtninge.     

Forsvar menneskerettighederne indenfor EU

Respekten for menneskerettighederne er et grundlæggende princip i EU. Alligevel er menneskerettighederne flere steder i Europa truet. I Polen bliver retsvæsenets uafhængighed undermineret. I Ungarn bliver NGO’er dæmoniseret og udpeget som syndebukke. Flere steder i Europa bliver borgere, som hjælper andre til at søge sikkerhed, kriminaliseret.

Vores nyvalgte parlamentsmedlemmer må sige klart fra og kæmpe imod, når frihedsrettigheder inddrages, og når menneskerettighederne krænkes indenfor EU.

Beskyt verdens menneskerettighedsforkæmpere
Verden over er historiske fremskridt for menneskerettighederne udfordret samtidig med, at lande som Kina og Rusland forsøger at gøre menneskerettighedsforkæmpere tavse. Forfærdelige overgreb er sket under straffrihed i lande som Myanmar, Yemen, Syrien og i Kinas nordvestlige Xinjiang-provins.

EU-Parlamentet må stå fast på Europas løfte om igennem sin udenrigspolitik at arbejde for menneskerettighederne overalt.

Når mennesker verden over forsvarer deres menneskerettigheder, vil vi have et Europa, som offentligt viser dem sin støtte og arbejder for at beskytte og styrke dem.   

Ansvarlige virksomheder

Virksomheder har et ansvar for at respektere menneskerettighederne. Men mange virksomheder bryder menneskerettigheder eller medvirker til brud på menneskerettighederne igennem deres aktiviteter rundt omkring i verden.

EU-Parlamentet bør i samarbejde med EU’s øvrige institutioner arbejde for at disse virksomheder bliver stillet til ansvar. EU-Parlamentet bør tage føring på at udvikle regler, som forpligter virksomheder på at agere ansvarligt.

Vi vil have et Europa, hvor bindende standarder sikrer, at virksomheder respekterer menneskerettighederne.