Åbent brev: Stop overvågningen af os alle sammen

Mere overvågning giver ikke mere frihed – tværtimod. Snart skal Folketinget tage stilling til en ny logningslov. Amnesty og 10 andre organisationer har sendt et åbent brev til samtlige politikere med en opfordring til nøje at overveje om de virkelig ønsker at vores alle sammens grundlæggende frihedsrettigheder skal indskrænkes.

Kære folketingsmedlem


Snart skal du tage stilling til, i hvilket omfang der fortsat skal indsamles oplysninger om, hvem man her til lands taler i telefon med, hvor man befinder sig, når man taler, og hvor længe der tales. Det er på nuværende tidspunkt alle og enhver, der indsamles oplysninger om, uanset om de nogensinde har været på kant med loven.

På trods af kritik fra EU-Domstolen er det foregået på denne måde i mange år. EU-Domstolen har i tre domme gjort det klart, at generel og udifferentieret logning af alle borgeres telefonsamtaler er urimelig og i strid med privatlivets fred.

Politiet skal selvfølgelig have gode betingelser for at efterforske grov kriminalitet og sikre vores land mod terrorangreb. Gennem de seneste år har politiet fået en række tekniske værktøjer, som f.eks. ansigtsgenkendelse i lufthavne, nummerpladegenkendelse ved grænseovergange og broer og mulighed for kameraovervågning på kritiske steder, og har med en dommerkendelse i hånden mulighed for overvågning af mobiltelefoner.

Men at vi alle skal mistænkeliggøres og overvåges, mener vi er uacceptabelt. Det er en grundlæggende del af at leve i et frit land, at vi kan bevæge os frit rundt og ringe til, hvem vi har lyst til, uden at staten skal vide besked.

Vi vil derfor gerne opfordre til, at du sætter dig grundigt ind i både lovforslag og høringssvar, når du skal vurdere, om vi virkelig skal leve med, at grundlæggende frihedsrettigheder for os alle sammen indskrænkes.

Med venlig hilsen


Martin Lemberg-Petersen, chef for politik og samfund, Amnesty International
Thomas Damkjær Petersen, formand, Ingeniørforeningen IDA
Birgitte Kofod Olsen, forperson, DataEthics.eu
Marlene Winther, formand, Danske IT Advokater
Rikke Hvilshøj, administrerende direktør, Dansk It
Camilla Gregersen, formand, Dansk Magisterforening
Jacob Mchangama, direktør, Justitia
Anders Kjærulff, bestyrelsesmedlem, Borgerretsfonden
Bjørn Elmquist, formand, Retspolitisk Forening
Niels Bertelsen, formand, Prosa
Danielle Løw, juridisk konsulent, Danske Advokater
Hanne Marie Motzfeldt, forsker i digital forvaltning