Amnesty i opråb til Danmark: Flygtninge må ikke tvinges tilbage til syrisk krigszone

Syriske flygtninge risikerer at miste livet eller blive udsat for tortur, hvis de tilbagesendes fra Danmark til Syrien. Sådan lyder Amnesty Internationals advarsel i lyset af, at de danske myndigheder har inddraget hundredvis af syreres opholdstilladelse i Danmark. Amnesty-afdelinger verden over igangsætter nu international aktion i protest.

Mindst 380 syriske flygtninge, heriblandt børn, har af Udlændingestyrelsen fået besked på at vende tilbage til Syrien, idet de har vurderet, at Damaskus og de omkringliggende områder er sikre at vende tilbage til.

De syriske flygtninge har fået inddraget deres midlertidige beskyttelsesstatus og dermed opholdstilladelse. Mange andre afventer stadig resultatet af deres appelsag ved Flygtningenævnet.

”Det er udover vores fatteevne, at de danske myndigheder kan kalde Syrien – hvor mennesker rutinemæssigt tilbageholdes, tortureres og forsvinder i myndighedernes varetægt – for et sikkert land at vende tilbage til”, siger Nils Muižnieks, der er chef for Amnestys arbejde i Europa.

Mindst 39 flygtninge har fået et endeligt afslag ved Flygtningenævnet og står nu med valget mellem ”frivilligt” at vende tilbage til Syrien eller blive placeret på et udrejsecenter, hvor de kan afvente at blive deporteret.

Flygtninge skal igennem ”sikkerhedsgodkendelse”

Amnesty Internationals research viser, at civile, der vender tilbage til deres hjemstavn i regeringskontrollerede områder i Syrien, bliver bedt om at gennemgå en “sikkerhedsgodkendelse”, der indbefatter forhør af syriske sikkerhedsstyrker.

Syriske sikkerhedsstyrker er ansvarlige for udbredte og systematiske menneskerettighedskrænkelser, der udgør forbrydelser mod menneskeheden, herunder brug af tortur, udenomretslige henrettelser og tvungne forsvindinger.

I udrejsecenter på ubestemt tid

I øjeblikket findes der ingen tvangsudsendelser sted, da den danske regering fortsat ikke har diplomatiske relationer med Syrien.

De afviste syrere i Danmark skal derfor bo på udrejsecentre indtil deportationerne træder i kraft – eller indtil de rejser ”frivilligt” tilbage til Syrien.

”Når man placerer flygtninge på udrejsecentre på ubestemt tid, uden hverken adgang til arbejde eller uddannelse, lægger man pres på dem for at vende tilbage til Syrien. Tvinger man, direkte eller indirekte, flygtninge tilbage til Syrien, sætter man dem i fare for at blive udsat for tortur og andre menneskerettighedskrænkelser og man bryder med international lov,” siger Nils Muižnieks.

Amnesty arbejder for, at de danske myndigheder tilbageruller beslutningen om at inddrage syrere i Danmarks beskyttelsesstatus.

”De danske myndigheder skal stoppe med at forsøge at tilbagesende de flygtninge, der allerede én gang er blevet tvunget til at forlade deres hjem og familie. Alle syrere har fortsat brug for beskyttelse, indtil der finder en holdbar løsning sted i Syrien,” siger Nils Muižnieks.

Amnesty International kontaktede i begyndelsen af januar Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye for at udtrykke sin bekymring. Læs Amnestys brev til ministeren her.

BAGGRUND

Den danske vurdering af, at Syrien er sikkert at vende tilbage til, er i modstrid med vurderingerne fra internationale Syrien-eksperter, FN og EU. Danmark er også det eneste land i EU, der vurderer, at Syrien er sikkert.

For nyligt erklærede elleve ud af de tolv forskere, eksperter og talspersoner, der anvendes som kilder i Udlændingeservices landerapport om Damaskus, at de er uenige med de danske udlændingemyndigheders konklusion vedrørende sikkerheden i området.

Kun den syriske general, Naji Numeir, der er chef for de syriske immigrationsmyndigheder, mener, at det er sikkert at sende de syriske flygtninge tilbage til Damaskus.

Sidste år valgte den danske regering at revurdere omkring 900 flygtninges midlertidige opholdstilladelser, og med den seneste beslutning har omkring 380 flygtninge fået frataget deres opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen.

Læs også: Overblik – her er Amnestys seneste research for det syriske regimes forbrydelser

Amnesty mener

• Danmark bryder international lovgivning, hvis de syriske flygtninge presses til at forlade Danmark. Det går imod det såkaldte ’non-refoulement’ princip, der forbyder stater at sende mennesker tilbage til et sted, hvor de vil være i reel risiko for alvorlige menneskerettighedskrænkelser.

• Enhver tilbagevenden til Syrien må kun ske, hvis den pågældende er fuldt ud informeret om, hvilke farer og risici der er ved en sådan tilbagevenden, og hvor den enkelte indvilger og samtykker helt frivilligt.

• Ifølge Flygtningekonventionen og UNHCR, bør inddragelse af flygtninges beskyttelsesstatus kun ske, hvis der er sket varige og fundamentale forbedringer i flygtninges hjemlande. Det ser vi ikke i Syrien på nuværende tidspunkt.