Amnesty International Danmark indfører 4-dages arbejdsuge

Som den første NGO i Danmark har Amnesty Internationals danske afdeling indført 4-dages arbejdsuge for sine ca. 50 medarbejdere. Formålet er gladere og mere effektive medarbejdere, færre stresssygemeldinger og i sidste ende styrket arbejde for menneskerettighederne.

Fri tre ud af fire fredage om måneden, faste kontor-arbejdstider, kortere og mere strukturerede møder og øget fordybelsestid i løbet af dagen. Det er de vigtigste ingredienser i den 4-dages arbejdsuge, som Amnestys danske afdeling efter en længere testperiode netop har indført for sine medarbejdere på kontoret i København.

De fælles tiltag skal skabe bedre trivsel og øget samarbejde og produktivitet, der gør, at fredagen kan holdes fri, uden at effektiviteten falder.

”Vi arbejder hver eneste dag med alvorlige emner som tortur, dødsstraf, seksuel vold og krig, hvilket kan være svært at håndtere i længden. Vi tror på, at en 4-dages arbejdsuge giver medarbejderne bedre mulighed for at restituere, sikrer bedre balance mellem arbejds- og privatliv og giver gladere og sundere medarbejdere. Dermed kan vi i sidste ende skabe endnu bedre resultater for menneskerettighederne, som jo er det, Amnesty er sat i verden for,” siger Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty Internationals danske afdeling.  

Fælles tiltag fører til øget effektivitet

På Amnestys kontor er dele af formiddagene mandag til torsdag afsat til fordybelse og stilletid, mens møderne, der er forkortede og meget strukturerede, afholdes om eftermiddagen. Der er også indført ”synkrontid”, så medarbejderne er fysisk til stede på kontoret fra 9-15, mens man onsdag har mulighed for fælles hjemmearbejdsdag, hvor man er tilgængelig online i samme tidsrum. De resterende arbejdstimer kan medarbejderne frit lægge før ni – eller efter klokken 15.

De fælles tiltag betyder, at fredagen kan holdes fri, uden at effektiviteten falder. Faktisk viser erfaringer fra virksomheder både i Danmark og udlandet, at effektiviteten stiger ved indførelsen af en 4-dages arbejdsuge, hvilket Amnesty også allerede har indikationer på efter at have testet 4-dages modellen i et lille års tid.

Ifølge Pernille Garde Abildgaard, der har undersøgt fænomenet 4-dages arbejdsuge grundigt både herhjemme og i udlandet og været med til at implementere det hos Amnesty, stiger produktiviteten, når man begynder at arbejde anderledes.

”Det er i de færreste job, at det giver mening alene at måle produktivitet på antallet af arbejdstimer. Samtidig ser vi et arbejdsmarked, hvor den mentale belastning hver eneste dag resulterer i tusindvis af sygemeldinger og haltende livskvalitet. Det kan 4-dages arbejdsuge råde bod på – uden at vi behøver at gå på kompromis med produktiviteten,” siger Pernille Garde Abildgaard, der er direktør i Take Back Time, der hver måned hjælper 1-2 virksomheder med at gå over i en 4-dages model.

”Vores hjerne har brug for pauser for at kunne yde optimalt og derfor er modellerne for 4-dages arbejdsuge virkeligt geniale og måske også den gyldne nøgle, der både sikrer høj produktivitet, høj arbejdsglæde og bedre folkesundhed”, fortsætter hun.

Flere arbejdspladser viser interesse for modellen

I Danmark har over 50 arbejdspladser allerede indført 4-dages arbejdsuge, bl.a. et IT-bureau, en møbelproducent, et revisionsfirma, en kommune og en El-installatør.

”Det kræver en stor indsats fra både ledelse og medarbejdere at holde fast i en ny måde at organisere vores arbejde på, så det faktisk bliver muligt at holde fri om fredagen. Det kræver, at vi arbejder effektivt og målrettet de andre dage, og at vi holder fast i nye værktøjer som fælles fordybelsestid, kortere og effektive møder og synkron arbejdstid,” siger Vibe Klarup.

Netop nu deltager flere end 3000 ansatte hos 70 forskellige firmaer i Storbritannien i et forsøg med en arbejdsuge på fire dage uden at gå ned i løn. Forsøget varer fra juni til december og de virksomheder, der deltager i forsøget, giver – ligesom Amnesty i Danmark – deres ansatte fuld løn, selv om de kun arbejder 80 procent af den tid, de normalt ville gøre. Forskere fra Cambridge University, Oxford University og Boston College skal måle, hvordan en arbejdsuge på fire dage påvirker produktiviteten, de ansattes velbefindende, arbejdsmiljøet og ligestilling.

En ny spørgeundersøgelse, udarbejdet af analysefirmaet Epinion for fagforbundet Djøf viser, at der også i Danmark er stor interesse for modellen.

To ud af tre medarbejdere (64 procent) og lige så mange ledere (65 procent) svarer ja, når de bliver spurgt, om de kan se sig selv eller deres ansatte arbejde fire dage om ugen.