Amnesty kritiserer dansk forbud mod utilbørlig behandling af religiøse skrifter: Borgere risikerer straf for at bruge deres basale menneskerettigheder

Folketinget i Danmark har vedtaget et forbud mod utilbørlig behandling af religiøse skrifter med væsentlig betydning for et anerkendt trossamfund. Amnesty International kritiserer den nye danske lovgivning for at være en upræcis og problematisk indskrænkning af ytringsfriheden, og opfordrer i stedet myndighederne til at bruge Danmarks eksisterende lovgivning til bedre at beskytte mod had og racisme.   

Folketinget har den 7. december 2023 indført et forbud mod såkaldt utilbørlig behandling af religiøse genstande med hensigt om herigennem at stoppe koranafbrændinger i Danmark.  

Men den nye lovgivning har, til trods for enkelte positive ændringer siden lovens første udkast, flere problematiske mangler, kritiserer Amnesty International, som påpeger, at indskrænkninger af ytringsfriheden skal formuleres mindst indgribende, have hjemmel i national og international ret, være proportionelle og målrettet i forhold til den enkelte sag, som domstolene skal vurdere.

”Ytringsfrihed er en af de mest fundamentale frihedsrettigheder og er kernen i et demokratisk samfund, hvor menneskerettigheder respekteres. Derfor synes vi, at det er bekymrende, at der nu er blevet vedtaget en upræcis indskrænkelse af ytringsfriheden, som risikerer at kriminalisere ytringer om tro og religion, siger Amnesty International Danmarks generalsekretær Vibe Klarup.

”Et generelt forbud er ikke vejen frem, da den specifikke ytring og handling altid skal vurderes i sin rette kontekst. Det betyder noget, hvem der står bag ytringen og hvilken intention, kontekst og form, ytringen har. Og ikke mindst hvilken skade ytringen kan forvolde”, siger Vibe Klarup.

Amnesty frygter, at loven kan føre til en retstilstand, hvor borgere, der udøver deres basale menneskerettigheder igennem religionskritik i forskellige udtryksformer, risikerer at blive tilbageholdt og straffet af staten. 

”Ytringsfrihed er en af de mest fundamentale frihedsrettigheder og er kernen i et demokratisk samfund, hvor menneskerettigheder respekteres. Derfor synes vi, at det er bekymrende, at der nu er blevet vedtaget en upræcis indskrænkelse af ytringsfriheden, som risikerer at kriminalisere ytringer om tro og religion”

Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International Danmark

Behov for bedre beskyttelse mod had og racisme

Koranafbrændingerne i Danmark viser et behov for bedre at beskytte minoriteter mod racisme og hadefulde ytringer, mener Amnesty International Danmark.  

Men frem for en generel lov mod afbrændinger og andre utilbørlige handlinger, anbefaler Amnesty, at myndighederne med afsæt i eksisterende lovgivning foretager en konkret stillingtagen fra sag til sag og vurderer, om en ytring krænker et mindretal.

”Vi opfordrer på det kraftigste regeringen til at bruge den nuværende lovgivning til at stoppe forhånende ytringer, der har til formal at krænke andre mennesker”, siger Vibe Klarup.

Amnesty international Danmark ser et stort behov for, at regeringen arbejder for tiltag, der indsamler viden om og modarbejder racisme og had rettet mod religiøse mindretal, herunder anti-muslimsk had i Danmark.

Amnesty International Danmark har fulgt behandlingen af lovforslaget og er i sit høringssvar kommet med en række anbefalinger til, hvordan Danmark under hensyn til menneskerettighederne bedre kan beskytte både ytringsfriheden og minoriteter imod had og racisme.

Læs Amnestys høringssvar