Nye ødelæggende asylstramninger bør standses

Regeringens lovforslag om at begrænse krigsflygtninges mulighed for at søge familiesammenføring vil adskille ekstremt sårbare familier på flugt fra Assads regime og Islamisk Stat i Syrien. Amnesty opfordrer Folketinget til at stemme nej til lovforslaget L87 og har samlet underskrifter ind mod loven, som organisationen overleverer til integrationsminister Inger Støjberg (V).

Bliver regeringens nye stramninger af udlændingeloven vedtaget af Folketinget vil det ramme nogle i forvejen ekstremt sårbare familier. Men det er også et trist signal til omverdenen om, at Danmarks engagement i flygtningekrisen først og fremmest handler om at skræmme flygtninge mod andre lande, mener Amnesty, som indsamler underskrifter i protest mod loven.

Hvis loven endeligt vedtages, vil den betyde, at børn og ægtefæller, der overlever i udkanten af en brutal borgerkrig skal vente mindst tre år plus sagsbehandlingstiden på at gense deres far, mor eller ægtefælle i Danmark.

“Forslaget om at forlænge ventetiden på familiesammenføring til tre år er særlig brutalt overfor mennesker på flugt fra krig. Det er ødelæggende for børn, for hvem tre år er afgørende lang tid. Og det sætter forældre i et  umenneskeligt valg mellem at bringe familien med sig på en farlig færd eller at efterlade dem i usikre og kummerlige vilkår i udkanten af en borgerkrig”, siger Trine Christensen, konstitueret generalsekretær i Amnesty Danmark.

Opgør med flygtninges rettigheder

Amnesty International og en række andre organisationer og eksperter har entydigt advaret om, at Danmark med den nye lov vil bryde med retten til familieliv og dermed Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Den risiko anerkender regeringen også selv, fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, som Amnesty har indsendt høringssvar til.

”Det er ganske bemærkelsesværdigt, at regeringen i lovforslaget selv tager et betydeligt forbehold overfor lovens overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det giver os det klare indtryk, at Danmark er parat til at undergrave vores internationale konventioner i et forsøg på at skræmme flygtninge væk. Det, mener vi, er uansvarligt i en tid, hvor der i stedet er behov for en fælles international indsats for at løse krisen”, siger Trine Christensen.

Allerede da Danmark i 2015 strammede krigsflygtninges mulighed for at søge familiesammenføring første gang, kritiserede Amnesty International loven for at være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, fordi den forhindrede familiesammenføring, selv når krigsflygtningen og dennes familie ikke har et andet sted, hvor de kan få beskyttelse og etablere deres familieliv. De nye planlagte stramninger vil gøre situationen endnu værre.

Pakken af asylstramninger

Stramningen af familiesammenføringsreglerne er ikke det eneste problematiske forslag i asylpakken, mener Amnesty.

Mens der har været et offentligt ramaskrig over den danske regerings forslag om at beslaglægge visse flygtninges værdier, indeholder lovpakken flere andre lige så vidtrækkende foranstaltninger.

Det vil generelt blive sværere at opnå permanent opholdstilladelse, længden af midlertidige opholdstilladelser gøres kortere, der indføres gebyrer for ansøgning om familiesammenføring, og statsbetalingen, når familiemedlemmer skal hentes til Danmark, bliver afskaffet.

Læs hele Amnestys høringssvar ifbm loveforslag L87