Frihed Frihed Ytringsfrihed overvågning

01.
Hvad er problemet

Ytringsfrihed

Overalt i verden bliver mennesker forfulgt, dømt og straffet for at bruge deres ytringsfrihed. For disse mennesker er friheden til at udtrykke sig og adgangen til information, idéer og holdninger langt fra dét, vi oplever i Danmark. Det skal der laves om på.

Retten til at ytre sig

Forsamlingsfrihed

Ytringsfriheden er tæt forbundet med vores forsamlingsfrihed. Vi har alle sammen ret til at forsamle os og danne foreninger. På en fredelig måde. Alligevel har nogle lande forbud mod at demonstrere. Og mange steder bliver fredelige demonstranter mødt med politivold.

Retten til at stå sammen

Overvågning

Vores personlige ret til frihed dækker også over, at ingen af os må overvåges uden grund. Vi har ret til at ingen blander sig unødigt i vores private forhold. Vores familie. Vores hjem. Og den kommunikation vi har med andre. Alligevel stormer masseovervågning frem.

Retten til privatliv

Forkæmpere

Flere millioner mennesker bruger hver dag deres frihedsret til at fremme og forsvare menneskerettighederne. Men det er ikke uden risiko at være menneskerettighedsforkæmper. For lande over hele verden arbejder aktivt for at begrænse og forfølge forkæmpere.

Forkæmpere i fare
02.
Hvad gør Amnesty

Støtte, solidaritet og protest

Hos Amnesty, arbejder vi for at skabe en verden, hvor alles frihedsrettigheder bliver respekteret. Det gør vi ved at støtte de mennesker, der bliver truet. Vi værner om friheden ved at dokumentere overgreb, føre kampagner, bruge vores politiske indflydelse og lægge pres på alle, der undertrykker andres frihed.

Hvorfor Amnesty?
03.
Hvad kan du gøre
  1. 1. Vælg et beløb
  2. 2. Kontaktinfo
  3. 3. Skattefradrag

Bliv medlem

Vælg et månedligt beløb

VÆLG ET ANDET BELØB

Kontaktinfo

Tilmeld betalingsservice

Skattefradrag

Vi bruger dit CPR-nummer til at sikre dig skattefradrag for den del af din donation, der ligger ud over det årlige kontingent på 295 kr. / studerende, ledige og pensionister 195 kr. Alle informationer du giver i forbindelse med din betaling behandles fortroligt og efter gældende regler.​
04.
Relateret indhold
@amnesty

Children have the right to be with their families. https://t.co/iizfrhtnpH

@amnestydk

RT @Ckjuul: Nu vil Rigsadvokaten ophæve brugen af teledata i 2 måneder. De er upålidelige og kan føre til justitsmord. To måneder? Midlerti…