Protester Politi Arabiske forår

01.
Kort sagt

Retten til at forsamle sig

Forsamlingsfrihed giver os ret til at demonstrere, til at danne foreninger, til at holde protestmøder. Men mange steder i verden mødes fredelige protester med politivold, fængslinger og chikane.

Forsamlingsfriheden giver os mulighed for at protestere mod undertrykkelse og kræve basale menneskerettigheder. Sammen med ytringsfriheden er forsamlingsfriheden et redskab til at påvirke det samfund, vi lever i.

Retten til at forsamle sig skal foregå fredeligt og må ikke bruges til at opfordre til vold og had.

Forbud mod at stå sammen
Mange steder i verden forbyder lovgivningen demonstrationer. Organisationer skal registreres og tillades af staten. Organisationer som arbejder for menneskerettighederne bliver lukket eller forbydes helt.

Andre steder diskriminerer staten mod særlige minoriteter ved at nægte dem retten til at mødes og fredeligt udtrykke deres ønsker om lige rettigheder.

I Danmark går homo,- bi- og transseksuelle hvert år i prides gennem storbyernes gader. Festligt og farverigt. Men man skal ikke længere væk end til Østeuropa før det er en kamp for seksuelle minoriteter at få lov til at demonstrere for deres ret til ikke at blive diskrimineret.

Flere steder forbyder regeringer afholdelsen af prides. Andre steder bliver pridedeltagere angrebet af voldelige moddemonstranter, fordi politiet ikke beskytter dem godt nok.

Politivold
Flere steder i verden slår regeringer hårdt ned på retten til at forsamle sig. Det kan være forbundet med livsfare at bruge sin forsamlingsfrihed til at kæmpe for basale rettigheder. Fredelige demonstranter får tæsk af politi eller sikkerhedsstyrker. Vidner til overgreb risikerer retsforfølgelse, mens politibetjente, der udøver vold, går fri.


Artikel 20

Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger.

Kilde: FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948)


02.
Hvad gør Amnesty

Hvad gør vi?

Vi arbejder for alle menneskers ret til at forsamle sig på fredelig vis. Vi overvåger demonstrationer og dokumenterer politivold i lande, hvor fredelige demonstranter bliver banket. Vi holder møder med magthaverne og kræver, at love, der forbyder demonstrationer, bliver ophævet.

Vi aktionerer for, at fængslede demonstranter bliver løsladt. Vi opfordrer vores ambassader til at følge og overvåge retssager mod aktivister. Vi assisterer lokale organisationer i møder med politi og politikere for at presse på for at sikre, at prides bliver tilladt og beskyttet mod angreb fra moddemonstranter – og vi går selv med for at dokumentere eventuelle overgreb.