Ytringsfrihed Ytringsfrihed Pressefrihed sociale medier

01.
Kort sagt

Hvad er ytringsfrihed?

Ytringsfrihed betyder, at alle mennesker har ret til at udtrykke sig. Kræve forandring. Eller dele kritik. Alt for mange steder i verden er det farligt at sige sin mening.

Vores ret til at ytre os og udtrykke os frit har stor betydning. Ikke kun for os. Men også for det samfund vi lever i. Alt for mange mennesker bliver forfulgt for at bruge deres ytringsfrihed. 

Det er en grundlæggende menneskeret, at vi som personer må og kan ytre os frit i både skrift og tale uden andre personers eller myndigheders indblanding. Derfor dækker ytringsfrihed også over vores tankefrihed, talefrihed, trykkefrihed såvel som religionsfrihed.

Den højeste pris
På trods af at være en af vores mest fundamentale borgerlige frihedsrettigheder er ytringsfriheden under beskydning hver eneste dag. I mange lande er det decideret ulovligt eller livsfarligt at tage ordet. 

Mange tusind mennesker sidder i fængsel, bliver tortureret eller krænket på andre måder for at bruge deres ret til at ytre sig. De betaler en uretfærdigt høj pris, der ikke er retfærdig. Ikke er menneskelig. Og ikke er acceptabel. For så længe at friheden til at udtrykke sig ikke bliver brugt til at opfordre til vold eller at lægge andre for had, tilhører den alle.

Journalister under beskydning
Medier, der frit kan rapportere om hændelser, der har betydning for vores liv, er essentielt for vores mulighed for at tage stilling til og påvirke vores samfund.

Men i mange lande risikerer journalister forfølgelse eller fængsel for at udøve deres arbejde. Under væbnede konflikter kan det endda være livsfarligt at rapportere om krænkelser af menneskerettigheder. 

Det digitale landskab
Med de seneste års udbredelse af nye digitale kommunikationskanaler, er der opstået nye muligheder for at ytre sig. Det betyder også, at regimer i alt fra det nordlige Afrika til det fjerne Østen synligt er begyndt at slå ned på bloggere og brugere af Twitter, YouTube og andre sociale medier.

Ytringsfriheden er en kampplads
Grænserne for ytringsfriheden er en kampplads. I Danmark blev scenen sat af Muhammed-krisen, hvor en dansk avis’ tegninger blev startskuddet til en international krise med flere dødsofre. Kampen foregår således ikke kun mellem stater og deres borgere. Mange religiøse og politiske aktører har kastet sig ind i den.


I Amnesty forsvarer vi retten til at ytre sig frit – også selvom det måtte støde andre. Grænsen går der, hvor ytringsfriheden misbruges til at lægge andre for had eller opfordre til vold.

 


Artikel 19

Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.

Kilde: FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948)


02.
Hvad gør Amnesty

Hvad gør vi?

Vi arbejder for, at alle frit kan bruge deres ytringsfrihed, så længe de ikke opfordrer til vold eller lægger andre for had. Vi dokumenterer krænkelser af ytringsfriheden i hele verden. Vi udgiver rapporter og råber op. Det gælder både, når det er lovgivninger, der skal ændres, og når det er individer, der 

kommer i klemme, fordi de har brugt deres ytringsfrihed. Vi holder øje med lande, som indfører lovgivning, der begrænser ytringsfriheden, og vi kommer med anbefalinger til, hvordan de kan sikre, at deres borgere fredeligt kan bruge deres ytrings- og forsamlingsfrihed.