Ytringsfrihed Ytringsfrihed Pressefrihed sociale medier

01.
Kort sagt

Hvad er ytringsfrihed?

Ytringsfrihed betyder, at alle mennesker har ret til at udtrykke sig. Kræve forandring. Eller dele kritik. Alt for mange steder i verden er det farligt at sige sin mening.

Vores ret til at ytre os og udtrykke os frit har stor betydning. Ikke kun for os. Men også for det samfund vi lever i. Alt for mange mennesker bliver forfulgt for at bruge deres ytringsfrihed. 

Det er en grundlæggende menneskeret, at vi som personer må og kan ytre os frit i både skrift og tale uden andre personers eller myndigheders indblanding. Derfor dækker ytringsfrihed også over vores tankefrihed, talefrihed, trykkefrihed såvel som religionsfrihed.

Den højeste pris
På trods af at være en af vores mest fundamentale borgerlige frihedsrettigheder er ytringsfriheden under beskydning hver eneste dag. I mange lande er det decideret ulovligt eller livsfarligt at tage ordet. 

Mange tusind mennesker sidder i fængsel, bliver tortureret eller krænket på andre måder for at bruge deres ret til at ytre sig. De betaler en uretfærdigt høj pris, der ikke er retfærdig. Ikke er menneskelig. Og ikke er acceptabel. For så længe at friheden til at udtrykke sig ikke bliver brugt til at opfordre til vold eller at lægge andre for had, tilhører den alle.

Journalister under beskydning
Medier, der frit kan rapportere om hændelser, der har betydning for vores liv, er essentielt for vores mulighed for at tage stilling til og påvirke vores samfund.

Men i mange lande risikerer journalister forfølgelse eller fængsel for at udøve deres arbejde. Under væbnede konflikter kan det endda være livsfarligt at rapportere om krænkelser af menneskerettigheder. 

Det digitale landskab
Med de seneste års udbredelse af nye digitale kommunikationskanaler, er der opstået nye muligheder for at ytre sig. Det betyder også, at regimer i alt fra det nordlige Afrika til det fjerne Østen synligt er begyndt at slå ned på bloggere og brugere af Twitter, YouTube og andre sociale medier.

Ytringsfriheden er en kampplads
Grænserne for ytringsfriheden er en kampplads. I Danmark blev scenen sat af Muhammed-krisen, hvor en dansk avis’ tegninger blev startskuddet til en international krise med flere dødsofre. Kampen foregår således ikke kun mellem stater og deres borgere. Mange religiøse og politiske aktører har kastet sig ind i den.


I Amnesty forsvarer vi retten til at ytre sig frit – også selvom det måtte støde andre. Grænsen går der, hvor ytringsfriheden misbruges til at lægge andre for had eller opfordre til vold.

 


Artikel 19

Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.

Kilde: FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948)


02.
Eksempler

Et website kan koste liv

Lige nu sidder Raif Badawi i et fængsel i Saudi Arabien. Dømt til 10 år i fangenskab og 1.000 stokkeslag for at lave et website. Dét er en krænkelse af ytringsfriheden. Og torturen er allerede begyndt.

En domstol i Saudi Arabien har dømt Raif Badawi for at have ’fornærmet islam’ ved at oprette et website med indhold, der er kritisk overfor de sociale og politiske forhold i Saudi Arabien.

Umenneskelig straf 
Badawi blev anholdt i 2012 for at have været med til at oprette websitet ’The Liberal Saudi Network’. Efter at have appelleret sin første dom på syv års fængsel og 600 stokkeslag blev straffen forhøjet. 

Var han blevet dømt for apostasi - at vende ryggen til sin religion – som han først stod anklaget for, kunne han have risikeret at få en dødsstraf.

De 1.000 stokkeslag uddeles hver fredag 50 slag ad gangen. Raif fik de første 50 slag den 9. januar. 

Fængselslægen vurderede derefter, at Badawis sår ikke var helet tilstrækkeligt til at kunne modstå slag den følgende fredag.

De næste 50 stokkeslag blev derfor udsat. Ugen efter blev Badawi undersøgt af en gruppe læger, som vurderede, at hans blodtryk var for højt til, at han kunne udholde straffen, og derfor blev stokkeslagene udskudt endnu en gang. 

Kampen fortsætter 
Badawi har ikke modtaget stokkeslag siden, men de saudiske myndigheder er tavse. Og så længe dommen står ved magt, er der risiko for, at myndighederne udfører torturen.

Vi kæmper hver dag for at få den umenneskelige behandling af Raif Badawi stoppet.


I fængsel for et tweet

Ét tweet. Mere skulle der ikke til, før Nabeel Rajab blev hentet af politiet. Hans hjem i Bahrain er ransaget. Hans computer og telefon er væk. Nu sidder han fængslet. Dømt for at fornærme hæren.

I Bahrain slås der hårdt ned på fredelige demonstranter og kritikere af det offentlige styre. Tortur, vold og vilkårlige fængslinger er blevet en fast del af politiets og militærets systematiske undertrykkelse af dem, der bruger deres ytringsfrihed til at lufte deres kritik og utilfredshed.

Nabeel Rajab gik for langt ifølge myndighederne i Bahrain, da han skrev på Twitter, at sikkerhedsstyrkerne agerer som ’ideologisk fødekanal’ for jihadister. Han blev omgående anklaget og dømt til seks måneder i fængsel for at have fornærmet hæren, opildne folk og forstyrre freden.

Støtten gør en forskel
Til daglig er Rajab leder af The Bahrain Centre for Human Rights. Det betyder desværre også, at han har siddet

fængsel flere gange efter at have ytret sin kritik af forholdene i Bahrain.

Fra fængslet har Rajab skrevet et åbent brev til Barack Obama, hvor han beder om hjælp til at fremme demokrati og ytringsfrihed i Mellemøsten. Da Rajab senest var på besøg hos Amnesty i Danmark sagde han følgende:

”Når folk gør noget godt for dig, skal du gøre alt, hvad du kan, for at sige dem tak. Det gør jeg i dag. I gør et fantastisk stykke arbejde i Amnesty. I har indflydelse. I skaber impact. Og for menneskerettighedsforkæmpere som mig betyder det alt, når vi ved, at vi ikke er glemt i fængslet. At vi ikke er alene."

Vi støtter Nabeel Rajab i hans arbejde for menneskerettighederne.


03.
Hvad gør Amnesty

Hvad gør vi?

Vi arbejder for, at alle frit kan bruge deres ytringsfrihed, så længe de ikke opfordrer til vold eller lægger andre for had. Vi dokumenterer krænkelser af ytringsfriheden i hele verden. Vi udgiver rapporter og råber op. Det gælder både, når det er lovgivninger, der skal ændres, og når det er individer, der 

kommer i klemme, fordi de har brugt deres ytringsfrihed. Vi holder øje med lande, som indfører lovgivning, der begrænser ytringsfriheden, og vi kommer med anbefalinger til, hvordan de kan sikre, at deres borgere fredeligt kan bruge deres ytrings- og forsamlingsfrihed.


04.
Hvad kan du gøre

 

 

 

Giv et engangsbidrag
Bliv medlem
Vælg et månedligt beløb Kontaktinfo Tilmeld til betalingsservice

VÆLG ET ANDET BELØB
Minimumsbeløb for medlemsskab er 25 kr om måneden
Én gang
Månedligt

Skattefradrag

Vi bruger dit CPR-nummer til at sikre dig skattefradrag for den del af din donation, der ligger ud over det årlige kontingent på 295 kr. / studerende, ledige og pensionister 195 kr. Alle informationer du giver i forbindelse med din betaling behandles fortroligt og efter gældende regler.​

Kontaktinfo

Tilmeld betalingsservice