Tortur og Dødsstraf Tortur Dødsstraf Terror

01.
Hvad er problemet

Tortur

De sidste fem år har vi rapporteret om tortursager i 141 lande. Det er tre ud af fire af verdens lande. I mange lande bliver lovgivningen ikke respekteret. Myndighederne gør aktivt brug af tortur, eller vender det blinde øje til. Det ønsker vi at lave om på.

Hvad er tortur?

Stop tortur kampagnen

Det er 30 år siden, at det globale forbud mod tortur blev en realitet. Alligevel torturerer 141 lande stadig deres borgere, og brugen af tortur er stigende. Vær med i kampen mod tortur.

Stop tortur

Dødsstraf

En henrettelse er statsmagtens overlagte drab på en borger. Vi er imod dødsstraf i alle tilfælde uden undtagelse. Uanset hvilken forbrydelse der er tale om, hvem gerningsmanden er, eller på hvilken måde staten slår den fængslede ihjel.

Afskaf dødsstraf

Krigen mod terror

Tusindvis af mennesker får hver dag krænket deres menneskerettigheder i sikkerhedens og terrorbekæmpelsens navn. Vi arbejder for at stoppe tortur, forsvindinger og ulovlige fængslinger. Også under kampen mod terrorisme.

Tortur af mistænkte
02.
Hvad gør Amnesty

Vores arbejde mod tortur og dødsstraf

Vi arbejder for at afskaffe tortur og dødsstraf i hele verden. Vi vil sikre, at ingen længere udsættes for disse krænkelser, som stadig begås af stater verden over. Det gør vi ved at dokumentere overgreb, føre kampagner mod dødsstraf og tortur og ved at lægge pres på de ansvarlige ledere, politikere og myndigheder, som udfører eller godkender overgrebene.

Hvorfor Amnesty
03.
Hvad kan du gøre

Menneskerettighederne er under et voldsomt pres i disse år – der er for alvor brug for et stærkt folkeligt modsvar!

Som medlem lægger du pres på politikere og regeringer, så de overholder menneskerettighederne.

Du er med i arbejdet for at redde folk fra tortur, fangekældre og fra dødsgangen.

Du forhindrer, at mennesker bliver diskrimineret på grund af deres køn, seksualitet eller etnicitet.

Du beskytter ytringsfrihed og bekæmper censur, så alle kan ytre sig frit uden frygt for at blive anholdt eller forfulgt. 

Du får Amnesty-bladet fire gange årligt samt tilbud om at deltage i særlige arrangementer og aktiviteter.

Du er med til at bestemme, hvad Amnesty skal arbejde med i fremtiden.

På grund af dig kan vi redde liv.

Giv et engangsbidrag
Bliv medlem
Vælg et månedligt beløb Kontaktinfo Tilmeld til betalingsservice

VÆLG ET ANDET BELØB
Minimumsbeløb for medlemsskab er 25 kr om måneden
Én gang
Månedligt

Skattefradrag

Vi bruger dit CPR-nummer til at sikre dig skattefradrag for den del af din donation, der ligger ud over det årlige kontingent på 295 kr. / studerende, ledige og pensionister 195 kr. Alle informationer du giver i forbindelse med din betaling behandles fortroligt og efter gældende regler.​

Kontaktinfo

Tilmeld betalingsservice

04.
Relateret indhold
@amnestydk

RT @Ckjuul: Nu vil Rigsadvokaten ophæve brugen af teledata i 2 måneder. De er upålidelige og kan føre til justitsmord. To måneder? Midlerti…

@amnesty

Children have the right to be with their families. https://t.co/iizfrhtnpH