01.
Kort sagt

Virksomheder og investorer kan gøre en forskel

Menneskerettigheder er en god forretning, og derfor har virksomheder og investorer selv en interesse i at respektere menneskerettighederne.

Virksomheder og investorer spiller en afgørende rolle, hvis vi vil have en verden, som respekterer menneskerettighederne og tager hensyn til miljøet. Virksomheder og investorer bidrager til, at der bliver udviklet og produceret produkter, tjenester og opfindelser, som vores moderne samfund er afhængige af. De sikrer arbejdspladser og er via deres investeringer med til at holde vores samfund kørende. 

De mest ansvarsfulde virksomheder og investorer har ofte gode retningslinjer og rutiner, som de følger. Det gør dem i stand til at forebygge overtrædelser af menneskerettighederne og miljøødelæggelser både hos dem selv og i deres værdikæder – også uden for Danmarks grænser. Det er positivt. Men når retningslinjer er frivillige – som det primært er tilfældet nu -, kan virksomheder og investorer, der vil det også vælge at se bort fra dem

Der er i dag desværre mange virksomheder og investorer, som kun viser interesse for at respektere menneskerettighederne på det principielle plan. Når virksomheder undlader at omsætte retningslinjer til praksis, er det ikke kun dårligt for mennesker og miljø, som bliver påvirket negativt af virksomheders og investorers globale aktiviteter. Det er også uretfærdig konkurrence overfor dem, der rent faktisk gør det godt på området. Bindende retningslinjer stiller alle virksomheder og investorer lige, så det ikke skal være op til den enkelte at vælge at være opmærksom på dette område. 

Derfor har Danmark brug for en etisk lov for erhvervslivet. Sådan en lov vil pålægge virksomheder og investorer at gennemføre risikovurderinger for at klarlægge, undgå og håndtere menneskerettighedskrænkelser og miljøødelæggelser i deres globale værdikæder. Loven vil bidrage til ens spilleregler for alle og styrke virksomhedernes og investorernes eget beredskab. Det er i virksomhedernes og investorernes egen interesse. 

Der er også andre fordele:

  • Lovgivning er på vej internationalt. Det vil forberede virksomheder og investorer i Danmark på den lovgivning, der alligevel kommer, hvis Danmark er med til at gå forrest
  • Bedre omdømme i offentligheden – og dermed bedre evne til at tiltrække kunder
  • Bedre evne til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, der i disse år går mere og mere op i bæredygtighed, ansvarlig virksomhedsdrift og ansvarlige investeringer
  • Det er til fordel for både investorer og danske virksomheder i Danmark at have det samme lovgrundlag på dette område. Det er med til at sikre, at investorer og virksomheder taler samme sprog 

Amnesty International kræver, at regeringen skal: 

  • indføre en etisk lov for virksomheder og investorer, som dækker alle menneskerettigheder og miljøødelæggelser
  • forpligte danske virksomheder og investorer  til at udarbejde risikovurderinger og gennemføre nødvendige tiltag for at undgå - og håndtere - overtrædelser. Det skal ske i tråd med FNs  retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UNGP)
  • gøre det muligt for ofre for alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der måtte involvere virksomheder og/eller investorer, at få prøvet deres sag ved domstolene