Fire bud på en bedre beskyttelse af alle flygtninge i Danmark

Anbefalingerne til en mere fair flygtningepolitik er blevet til i samarbejde mellem Amnesty og Dansk Flygtningehjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, Dignity, Red Barnet, Refugees Welcome, Dansk Flygtningehjælps Ungdom, Red Barnets Ungdom og LGBT-Asylum.

Vi har brug for en bedre og mere lige beskyttelse af alle flygtninge i Danmark. Derfor præsenterer Amnesty International, sammen med otte andre organisationer, fire bud på en mere fair flygtningepolitik.

Krigen i Ukraine har vist, at der i Danmark, både blandt Folketingets partier og i befolkningen, er hjerterum og stor vilje til at hjælpe, når folk er på flugt. Denne fremstrakte hånd er en påmindelse om, at den danske udlændingelov har stærkt brug for et gennemgribende serviceeftersyn, så ikke kun ukrainere, men alle flygtninge i Danmark behandles fair og humant.

Amnesty er gået sammen med Dansk Flygtningehjælp og otte andre organisationer om fire anbefalinger, der på mærkbar vis vil bidrage til en bedre beskyttelse af flygtninge i Danmark.