Guantánamos skammelige jubilæum

Siden 2002 har de amerikanske myndigheder udsat hundredvis af tilbageholdte fanger i militærfængslet i Guantánamo Bay for systematiske og grove menneskerettighedskrænkelser. På tyveårsdagen for fængslets åbning gentager Amnesty kravet om at lukke Guantánamo – og inviterer enhver med interesse i menneskerettighederne til at opdatere sin viden om det amerikanske fængsel.

Indsatte, som er døde i myndighedernes varetægt. Grov, systematisk og årelang tortur. Isolation og total mangel på grundlæggende menneskerettigheder.

Listen over overgreb begået i Guantánamo-fængslet af de amerikanske myndigheder imod mistænkte i landets såkaldte krig mod terror er lang. Og trods flere præsidenters tilkendegivelser af, at fængslet burde blive lukket, sidder der fortsat mænd fanget i det amerikanske fængsel på Cuba, som åbnede den 11. januar 2002.   

Ingen af mændene har modtaget en fair rettergang, og de tilbageholdes på ubestemt tid i strid med en række internationalt anerkendte menneskerettigheder.

Dette er et jubilæum, som aldrig burde have fundet sted. Lige siden Bush-regeringen har der været enighed blandt eksperter i national sikkerhed og på tværs af det politiske spektrum om, at Guantánamo-fængslet, et sted berygtet for tortur og tidsubestemt detention – burde blive lukket

Daphne Eviatar, leder ved Amnesty USA

”Præsident Biden må tage ansvar for at lukke Guantánamo én gang for alle. Jo længere fængslet fortsætter, jo længere vil det underminere USA’s globale troværdighed, når det kommer til respekten for menneskerettigheder”, siger Daphne Eviatar, leder af programmet for sikkerhed og menneskerettigheder ved Amnesty USA.  

I forbindelse med tyve året står Amnesty USA bag en række offentlige arrangementer og aktioner med det mål, at få USA’s præsident Joe Biden til at lukke Guantánamo, som Amnesty lige fra begyndelsen har afdækket.

Vidste du at….

Dyk ned i fængslets historie og få mere viden om Guantánamo her.

Vidste du at, det amerikanske militær fængsel Guantánamo Bay ligger i Cuba?

Efter den spansk-amerikanske krig i 1898 forhandlede USA en aftale på plads med den nye cubanske republik om at leje området, der blev til den amerikanske flådebase Guantánamo Bay. I 1903 blev lejeaftalen udvidet, og USA gik med til at bruge basen til flåden og kulhandel, ikke til fængselsdrift. I 1934 blev lejen ændret fra at være betaling i guldmønter, som det oprindeligt var besluttet, til at være betaling i amerikanske dollars – cirka 4.085 om året. Dette faste beløb har USA lige siden betalt, mens den cubanske regering konsekvent har nægtet at modtage betalingen, eftersom Cuba ikke anerkender lejeaftalens validitet.

Vidste du, at 780 mænd og drenge har været tilbageholdt i fængslet?

Tidligere præsident George W. Bush, som åbnede fængslet, overførte omkring 540 fanger væk fra Guantánamo i løbet af sit præsidentskab.  Præsident Barack Obama overførte tæt på 200 fanger væk fra fængslet. Den nuværende præsident Joseph Biden mangler at overføre de resterende 39 mænd, før fængslet er tømt.  

Vidste du, at fængslet åbnede i 2002?

Præsident Bush åbnede fængslet i januar med det formål at frihedsberøve og afhøre mænd og drenge mistænkt for at have forbindelse til terrorangrebet den 11. september 2001. Lige siden har USA hævdet, at enhver ikke-amerikansk borger, der er mistænkt for at støtte Al-Qaeda, kan blive indespærret på ubestemt tid ved at blive betragtet som en ”militær kombattant”.

Vidste du, at alle mænd og drenge indespærret på Guantánamo har bekendt sig til islam?

USA har i sin såkaldte krig mod terror fokuseret på muslimer, og muslimer er blevet tilbageholdt off shore i Guantánamo for at omgå den amerikanske lovgivnings krav.

Vidste du, at mange af de indsatte er blevet tortureret i Guantánamo?

Mange er blevet tortureret, holdt i isolation og udsat for en række andre menneskerettighedskrænkelser. I dag er den fortsatte tidsubestemte frihedsberøvelse af mænd, som aldrig har fået en retssag, en fortsat krænkelse af deres menneskerettigheder.

Vidste du, at 9 mennesker er døde i Guantánamo?

Den ældste af dem, som er døde i myndighedernes varetægt, var 69 år gammel. Den yngste var 21 år. De afdøde er Adnan Farhan Abdul Latif, Ali Abdullah Ahmed, Abdul Rahman Ma’ath Thafir al Amri, Awal Gul, Mohammad Ahmed Abdullah Saleh al Hanashi, Abdul Razzaq Hekmati, Inayatullah, Mana Shaman Allabardi al Tabi og Yasser Talal al Zahrani.

Vidste du, at 12 af de indsatte i Guantánamo er blevet tiltalt for en forbrydelse?

Størstedelen af de 780 indsatte igennem årene er aldrig blevet tiltalt for en eneste forbrydelse. Mere end to tredjedele af de tilbageværende fanger bliver tilbageholdt uden tiltale, nogle af dem i næsten tyve år.

Vidste du, at det koster den amerikanske regering mere end 500 millioner dollars årligt at drive Guantánamo?

Eller tæt på 14 millioner dollars for hver af de tilbageværende fanger. Det vurderes, at fængslet er verdens dyreste.

Vidste du, at 13 af de tilbageværende fanger er blevet godkendt til løsladelse, men er fortsat fanget i fængslet?

Myndighedernes egen vurdering er, at 13 af de tilbageværende fanger sikkert kan forflyttes til andre lande. Enkelte, såsom Toffiq al-Bihani, har været clearet for løsladelse i mere end ti år, men fortsætter med at være indespærret, alene fordi USA ikke har arrangeret aftaler om deres forflyttelse til andre lande.

Vidste du, at præsident George W. Bush var den første til at sige, at fængslet skulle lukkes?

Planen om at lukke fængslet mødte efterfølgende modstand, da Barack Obama annoncerede sin intention om at lukke fængslet. Præsident Trump lovede omvendt at ville holde fængslet åbent og at ”fylde det med nogle slemme fyre”, men i praksis sendte han ikke nye fanger til fængslet.

Læs også: Mohamedou Ould Slahi blev tortureret, mishandlet og holdt i langvarig isolation.Idag er tilgivelsen hans våben