Tåregasgranater borer sig ind i demonstranters kranier

Tåregasgranater borer sig ind i demonstranters kranier

Irakiske sikkerhedsstyrker affyrer på klos hold særlige militære tåregasgranater mod de protesterende, og det giver svære kranieskader og dræber, viser dokumentation fra Amnesty International.

Granater, der borer sig ind i kraniet og fører til grusomme skader og hurtigt derefter døden. Det har været konsekvensen for flere irakiske demonstranter, efter at irakiske sikkerhedsstyrker har taget en ny type militære tåregasgranater i brug i deres forsøg på at kontrollere de protesterende folkemængder.

Amnesty International har gennem øjenvidner, lægejournaler, retsmedicinere og videomateriale dokumenteret grusomme skader på sårede og døde irakere, siden uropoliti og sikkerhedsstyrker den 25. oktober tog de serbisk og iransk producerede granater i anvendelse mod demonstranterne.

”Alle beviser peger i retning af, at de irakiske sikkerhedsstyrker bruger disse militære granater mod de protesterende i Bagdad, tilsyneladende på klos hold, og at de sigter mod deres krop og hoveder,” siger Lynn Maalouf, Amnestys researchchef i Mellemøsten.

Amnestys Digital Verification Corps har også analyseret videomateriale, filmet mellem den 25. og 29. oktober. Filmene viser adskillige mennesker blive ramt af granaterne, og med røg eller gas sivende ud af kraniet. 

“De gør det for at dræbe”

Øjenvidner har over for Amnesty beskrevet, hvordan uropolitiet tidligere i oktober brugte vanlige håndkastede tåregasbeholdere, men at man skiftede til granater i løbet af den 25. oktober. Antallet af døde og sårede er steget voldsomt siden. Flere vidner fortæller, at der bliver affyret op mod ti granater hver gang – lige ind i folkemængden.

”De gør det ikke for at opløse forsamlingen. De gør det for at dræbe. Alle dødsfaldene i Bagdad skyldes granaterne, der borer sig ind i demonstranternes kroppe,” siger en mandlig protesterende, som Amnesty har interviewet.

En anden mandlig demonstrant beskriver, hvordan han så en anden mand få en granat i hovedet og øjeblikkeligt faldt til jorden. Der kom røg ud af hovedet på ham.

Amnesty har også modtaget CAT-scannede billeder fra lokalt sundhedspersonale, der viser skaderne på hjernen som følge af, at granaterne har boret sig ind i ofrenes kranier.

”Ethvert ikke-dødeligt våben til brug for at styre folkemængder kan være dødelige, hvis de ikke bruges rigtigt. Men det, vi har dokumenteret med disse granater i Bagdad, er noget helt andet. Granaterne er designet til at maksimere de rædselsvækkende skader og antallet af dødsfald. Iraks politistyrker må tage dem ud af brug øjeblikkeligt,” siger Lynn Maalouf, Amnestys researchchef i Mellemøsten.

”Det faktum, at ingen stilles til regnskab for disse ulovlige drab og skader, som sikkerhedsstyrkerne har foretaget, sender det signal, at man bare kan dræbe og lemlæste uden at blive straffet. Myndigheder må få styr på politiet, sikre hurtige, upartiske og effektive undersøgelser og retsforfølge de ansvarlige.