Danmarks ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi må ikke gå på kompromis med menneskerettighederne

Amnesty fulgte med, da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) præsenterede Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi på Københavns Universitet. Her er Amnestys reaktion.

“Der har været meget snak om, at regeringen drejer væk fra værdier med denne strategi. Men Amnesty noterer sig, at udenrigsministeren fortalte, at den nye udenrigspolitisk strategi skal tage udgangspunkt i regelbaseret internationalt diplomati med fokus på demokrati og menneskerettigheder, og derfra søge at indgå ligeværdige partnerskaber med nye allierede”, siger Martin Lemberg-Pedersen chef for politik og dokumentation i Amnesty International Danmark.

Han understreger, at sådanne partnerskaber bør inkludere staters civilsamfund og befolkninger og ikke kun indgås med undertrykkende regimer. Ellers opstår situationer som Bahrains 12-årige fængsling af den dansk-bahrainske politiske aktivist Abdulhadi Al-Khawaja, hvor Amnesty sammen med hans familie længe har krævet, at dansk diplomati bruges til at arbejde for hans frifindelse.

”Det er afgørende, at danske diplomatiske relationer ikke kun tænkes i forhold til de regimer, der er ved magten i et givent land. De må også medtænke disse landes civilsamfund og oppositioner. Hér er regeringens nye åbning for øget eksport af dansk militær- og overvågningsudstyr til Saudi Arabien og de Forenede Arabiske Emirater et eksempel på en meget bekymrende udvikling. Relationen hér er til regimer, der systematisk krænker kvinders rettigheder og menneskerettigheder, også i krigen i Yemen”, siger Lemberg-Pedersen.

Han påpeger, at Saudi Arabien er ét af de lande i verden, der benytter sig mest af dødsstraf. Amnesty har netop udgivet en rapport om brugen af den globale brug af dødsstraf i 2022.

Beslutningen om at åbne op for våbeneksport til Saudi Arabien og de Forenede Arabiske Emirater har Amnesty International Danmark taget stor afstand fra.

Læs: Danmark må ikke bidrage til krigsforbrydelser i jagten på nye eksporteventyr

I forhold til dansk politik om den grønne omstilling, påpeger Martin Lemberg-Pedersen, at Amnesty følger forbindelsen mellem grøn teknologi og forsyningskæder for kritiske ressourcer, såsom mineraler og andre råstoffer, der udvindes gennem minedrift, blandt andet i det østlige Congo:

”Amnesty kommer til at måle regeringen på den udenrigspolitiske strategis løfter om at tage udgangspunkt i rettigheder for kvinder, minoriteter og arbejdstagere. Disse rettigheder bør gøres gældende for Danmarks nye samarbejdspartnere. Den danske regering bør også i egne politikker demonstrere, at overholdelsen af menneskerettigheder ikke kan tilsidesættes til fordel for aftaler om adgang til kritiske ressourcer. Forsøget på at udvide globale forsyningskæder må eksempelvis ikke ske på bekostning af oprindelige folks rettigheder til jord, eller ved at tilsidesætte arbejdstageres ret til at indgå i fagforeninger”.

Læs: Amnestys høringssvar til Erhvervsministeriet i forbindelse med EUs Critical Raw Materials Act

Amnesty bemærker yderligere, at sammenlignet med den socialdemokratiske regerings Udenrigspolitiske Strategi fra 2022, er planerne om modtagecentre for asylansøgere ikke længere en eksplicit del af dansk udenrigspolitik.

”Vi hilser dette velkomment. Ikke mindst at udenrigsministeren understregede nødvendigheden af en mere holistisk dansk tilgang til migration, der ikke kun tilrettelægges efter danske politikeres udtalte ønske om at undgå asylansøgere til Danmark men indgår også i en reel udveksling med andre landes regeringer og deres befolkningers ønsker om beskyttelse, arbejde gennem migration og demokratisk udvikling”, siger Martin Lemberg-Pedersen.

Han siger, at lakmustesten nu er, hvordan den nye udenrigspolitiske strategi bliver realiseret helt konkret.

”En strategisk ambition om at balancere mellem pragmatisme og idealisme er jo én ting, men en ganske anden er hvordan den så oversættes til danske diplomatiske relationer overfor stater, der fængsler menneskerettighedsforkæmpere eller systematisk undertrykker kvinder og demokratisk opposition. Det kommer Amnesty til at følge op på.”

Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi kan læses her