Vi søger kvalificerede kandidater til bestyrelsen

Amnesty International er verdens største menneskerettighedsorganisation med over 60 tusind medlemmer i Danmark og et sekretariat i København. Vi søger kvalificerede kandidater til at indgå i Amnestys International Danmarks bestyrelse. Hvert år er der valg til bestyrelsen, næste gang ultimo april 2024.

Læs mere om bestyrelsens rolle, hvad de ønskede kvalifikationer er, og hvordan du stiller op til valg.

Bestyrelsen

Hvilken funktion har bestyrelsen?

Bestyrelsen står for dansk afdelings ledelse mellem landsmøderne. Dens opgave er at sikre udvikling af organisationen og at kontrollere, at arbejdet på sekretariatet og i den øvrige forening går i den rigtige retning.

Bestyrelsen udvikler dansk afdeling ved at:

  • Sikre at Amnestys arbejde er i overensstemmelse med medlemmers forventninger, udefrakommende krav og større udviklingstendenser
  • Udpege Amnestys strategiske retning
  • Inspirere og styrke ledelsesarbejdet

Bestyrelsen kontrollerer ved at:

  • Følge op på implementering af organisationens strategi
  • Vedtage et budget og sikre kvalitet i bogføring og regnskabsaflæggelse
  • Sikre det fornødne kapitalberedskab
  • Sikre de fornødne procedurer for risikostyring – (finansielle og omdømme relaterede)
  • Sikre at generalsekretæren udfører sit arbejde efter bestyrelsens retningslinjer

Medlemmer af bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet, men udgifter til rejse og ophold betales af foreningen.

Hvor stor er arbejdsindsatsen?

Bestyrelsen afholder normalt syv årlige møder. Fem af møderne varer cirka fire timer i København, et mindre møde afholdes på landsmødet, og så er der et årligt weekendmøde med overnatning. Forud for hvert møde udsendes mødedokumenterne, som forventes grundigt læst og varer maksimalt et par timer at læse.

Medlemmer af bestyrelsen deltager i landsmødet omkring den 1. maj, og man kan desuden deltage i forskelligt udvalgsarbejde, f.eks. i fundraising- og økonomiudvalget og internationalt udvalg.

Bestyrelsens leder, viceleder og kasserer deltager også i arbejdet i foreningens forretningsudvalg og må regne med en større arbejdsbyrde end den øvrige bestyrelse.

Hvilke kvalifikationer forventes der?

Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer, at det giver det bedste bestyrelsesarbejde, når en række kvalifikationer er til stede. Kandidater, der stiller op, må derfor gerne beskrive hvilke af nedenstående områder, kandidaten i givet fald især kan bidrage med:

1. Viden om menneskerettighedsarbejde.

2. Generel bestyrelseserfaring

3. Viden og erfaring med strategiarbejde (udvikling og implementering)

4. Viden og erfaring om frivilligt arbejde, aktivisme og deltagelse

5. Viden og erfaring med fundraising og markedsføring

6. Viden og erfaring om økonomis, budgetter og risikostyring

7. Viden og erfaring med digitalisering

Bestyrelsen anser diversitet for vigtigt, herunder at have unges synspunkter repræsenteret i arbejdet. Derfor er en af pladserne i bestyrelsen repræsenteret til en ungdomsrepræsentant, som indtræder i bestyrelsen på lige vilkår med de øvrige medlemmer


Hvordan bliver jeg medlem?

Bestyrelsen består af syv medlemmer samt en suppleant. Bestyrelsens medlemmer inkl. ungdomsrepræsentanten vælges for to år på landsmødet. For at kunne stille op skal man have været medlem af foreningen i mindst 6 mdr. op til valget.

Hvis der den 1. marts er opstillet et antal kandidater, der mindst svarer til to mere end antallet af ledige poster i bestyrelsen, lukkes der for yderligere opstilling inden landsmødet, så det anbefales at opstille inden da.

Kandidater til ledige poster som medlem af bestyrelsen skal opstilles af mindst 5 medlemmer, som er stemmeberettiget til landsmødet. Opstillingen skal være underskrevet af såvel kandidaten som de pågældende stillere, skal være sekretariatet i hænde senest den 1. marts kl. 16.00 eller første hverdag efter 1. marts. Opstilling modtaget pr. e-mail inden fristens udløb godkendes. Bestyrelsen bistår gerne med at hjælpe med at skabe kontakt til potentielle stillere.

Kontakt bestyrelsesleder Solveig Nisbeth Henriksen snisbeth@amnesty.dk, hvis du vil vide mere om bestyrelsens arbejde eller overvejer at stille op