Omstridt lovforslag og politivold skal stoppes i Hong Kong

Volden skal stoppe på begge sider i Hong Kongs gader, mener Amnesty International.

Af Stinne Bech, Policychef, Amnesty International Danmark
Indlægget blev bragt i Politiken 12. august 2019

Under overskriften ”Volden i Hong Kongs gader må høre op” beskriver Kinas ambassadør i Danmark Feng Tie i et debatindlæg d. 9. august, hvordan voldelige demonstranter har overskredet grænserne for fredelige demonstrationer og ytringsfrihed.

”Vold er vold og tolereres ikke noget sted i verden,” skriver ambassadøren.

Amnesty international tager også afstand fra de voldelige demonstranter, men vi tager også skarp afstand fra den politivold, der bliver begået mod demonstranterne. Det samme burde Kina og Hong Kongs ledelse gøre.

Amnesty har dokumenteret, hvordan Hong Kongs politi har anvendt overdreven magt for at stoppe demonstranterne i at udøve deres ret til at forsamle og ytre sig. Politiet har blandt andet brugt store mængder af tåregas, peberspray og gummikugler mod overvejende fredelige demonstranter.

Det er vigtigt at huske, hvad der er årsagen til de massive demonstrationer i Hong Kongs gader. Det handler om et lovforslag, der giver myndighederne i Kina mulighed for at få udleveret Hong Kongs borgere til retsforfølgelse i Kina. Det kinesiske retssystem er kendt for at anvende tortur, stå bag forsvindinger og bryde med reglerne for en retfærdig rettergang.

Hong Kongs regeringsleder har efter demonstrationerne begyndte i begyndelsen af juni suspenderet lovforslaget, men demonstranterne vil have, at regeringslederen officielt trækker forslaget tilbage for at være sikker på, at kritikere af styret i Kina ikke kan blive udleveret til Kina.

Amnesty anmoder Hong Kongs regering om officielt at trække forslaget tilbage og igangsætte en uvildig undersøgelse af politivold mod demonstranter.

Vi opfordrer også Hong Kongs politi til at udøve tilbageholdenhed i deres magtanvendelse mod demonstranterne og sikre borgernes ret til at ytre og forsamle sig.

Kinas ambassadør i Danmark skriver i sit indlæg, at ”ifølge Hong Kongs basislov har den kinesiske centralregering vidtgående beføjelser og den fornødne styrke til om nødvendigt at gribe resolut ind over for alle former for uroligheder”.

Amnesty International opfordrer kraftigt Kinas ledelse til at respektere Hong Kong borgernes menneskerettigheder og afholde sig fra at eskalere situationen på øen yderligere.