Organisationer i opråb: Lad os bygge fundamentet for et friere og mere lige samfund

En offentlig samtale uden hadefuld tale og et arbejdsmarked uden etnisk diskrimination og sexchikane. En hverdag fri for social kontrol og frygt for deling af krænkende sexvideoer. Fem organisationer kickstarter alliance, der med unge i front og menneskerettighederne som kompas vil nogle af tidens største udfordringer til livs.

En stime af banebrydende globale bevægelser – MeToo, Fridays For Future og Black Lives Matter – har de seneste år åbnet afgørende samtaler og banet vejen for store forandringer – også i Danmark. Mange unge siger fra over for deling af krænkende sexvideoer i kølvandet på umbrella-sagen. Minoritetsetniske danske unge taler højt, når de ikke bliver indkaldt til jobsamtaler, og de insisterer på friheden til selv at vælge deres ægtefælle. Unge kvinder deler deres personlige historier om seksuelle overgreb og vold.  Klimaaktivister protesterer mod manglende handling for klimaet. Og mange unge er dybt engageret i internationale fællesskaber, som fremmer menneskerettigheder og demokrati verden over.    

Det danske samfund er fyldt med engagerede unge, der på vidt forskellige måder – både lokalt og globalt – kæmper for et friere og mere lige samfund baseret på menneskerettigheder. Deres enorme drivkraft skal både understøttes og udbredes. Og behovet er akut. For langt fra alle unge i Danmark er med, og deres viden om menneskerettighederne er for begrænset. Det mener fem af Danmarks markante ungdoms- og menneskerettighedsinstitutioner og foreninger, som er gået sammen i en alliance. Visionen er at skabe en bevægelse i retning af et samfund, hvor alle er frie og lige. Alliancen vil således sammen med unge og blandt andet civilsamfund inspirere, uddanne, mobilisere og igangsætte initiativer, der gør menneskerettighederne relevante og nærværende i unges hverdag.

Unge er den vigtigste drivkraft

Alliancen tæller indtil videre Roskilde Festival, Amnesty International Danmark, Institut for Menneskerettigheder, Dansk Ungdoms Fællesråd, Ungdomsbureauet og Mino Danmark og er stadig i udvikling.  Ambitionen er at alliere sig med flere organisationer, og gennem kunst, kreativitet, uddannelse og foreningsliv at engagere en bred skare af unge og iværksætte langsigtede indsatser.

Alliancens fokus er på unge, fordi det er dem, der skal skabe fremtidens frie og lige samfund. Både i de fællesskaber og venskaber, de etablerer og deltager i. Men også på politisk niveau, så vores demokrati og samfundsinstitutioner udvikler sig i takt med nye udfordringer og vedbliver at understøtte og respektere grundlæggende rettigheder,” siger Louise Holck, konstitueret direktør for Institut for Menneskerettigheder.

Den politiske opbakning til menneskerettighederne vakler. Og en undersøgelse fra Unicef og Institut for Menneskerettigheder fra 2019 viser, at knap halvdelen af danske unge ikke kan nævne en eneste menneskerettighed. Men samtidig viser en anden undersøgelse fra Amnesty fra 2018, at langt over halvdelen af de 18-29-årige i Danmark mener, at menneskerettighederne ikke under nogen omstændigheder må brydes.

”Det er dejligt og vigtigt, at der er stor opbakning til menneskerettighederne hos de unge. Men at knap halvdelen ikke kan nævne en eneste menneskerettighed, gør os bekymrede for, om opbakningen vil være dyb nok til at sikre de demokratiske værdier i fremtiden. Vi arbejder for, at alle unge kender deres egne og andres rettigheder. Vi vil inspirere unge til at stå op for menneskerettighederne i deres hverdag og bruge dem som afsæt for at debattere samfundsmæssige udfordringer og løsninger,” siger Trine Christensen, Amnesty International Danmarks generalsekretær.

Alliancen vil primært fokusere på at bidrage til løsninger på tre overordnede udfordringer: Diskrimination og racisme, ligestilling og køn samt teknologi og det demokratiske rum.

Knap halvdelen af alle etniske minoriteter har oplevet diskrimination ifølge det nationale Integrationsbarometer. Minoritetsetniske kvinder med tørklæde skal sende 60 procent flere ansøgninger end etnisk danske kvinder for at blive indkaldt til samtale. Det er den form for diskrimination, som et øget kendskab til menneskerettighederne kan være med til at bekæmpe, mener Niddal El-Jabri, Mino Danmarks direktør:

”Menneskerettighederne fungerer ikke, hvis ikke de gælder for alle.Minoritetsunge skal kunne realisere deres fremtidsdrømme i samme omfang som andre unge i Danmark. Det opnår vi bedst ved at skabe en alliance på tværs af samfundet, hvor vi med mange forskellige indsatser og aktiviteter øger kendskabet til menneskerettighederne.”

Opgør med udemokratiske spilleregler

Menneskerettighederne er demokratiets vigtigste spilleregler. Derfor er det afgørende, at unge i dag bliver gode til at udleve og videreføre dem til kommende generationer. Dansk Ungdoms Fællesråd, der er paraplyorganisation for 78 danske børne- og ungdomsorganisationer, tror på, at en stærk og bred alliance kan styrke det demokratiske fundament i vores samfund.

”Demokratiet skal vindes for hver ny generation. Desværre går tingene den forkerte vej, hvor demokratiske rettigheder i et globalt perspektiv er udfordret. Det kræver, at flere unge engagerer sig i kampen for rettigheder og demokrati. I den kamp er opbakningen til menneskerettighederne altafgørende,” siger Chris Holst Preuss formand for Dansk Ungdoms Fællesråd.

Olav Hesseldahl, der er engagementsdirektør hos Ungdomsbureaet, som blandt andet står bag Ungdommens Folkemøde, er enig:

”Er vi mange, der står sammen, får vi mulighed for at lade menneskerettighederne sive ind på forskellige niveauer i samfundet. Et øget kendskab til menneskerettighederne kan eksempelvis bidrage til et opgør med de udemokratiske spilleregler, der dominerer de sociale medier og skubber vigtige stemmer ud af den demokratiske samtale,” siger han.

Menneskerettighederne, løber som en rød tråd igennem Roskilde Festivals arbejde med værdier, kampagner med mere. Efter at have arbejdet med lighed som tema i en treårig periode havde festivalen sidste år et særligt fokus på solidaritet som tema. Målet er at skabe refleksion og inspirere unge til at engagere sig endnu mere i omverdenen.

”Roskilde Festival handler grundlæggende om at støtte unges engagement i omverdenen og give dem en stemme, med kunsten og festivalfællesskabet som omdrejningspunkt. Vores erfaring er, at vi gør det bedst i samarbejde med andre. De unge på festivalen er både nysgerrige og har lysten til at engagere sig. Derfor er det oplagt for os at være med i alliancen, ” siger Christina Bilde, talskvinde for Roskilde Festival

Alliancen afholder camp

Den 24. og 25. september inviterer alliancen organisationer og unge til en idé-camp, hvor de vil brainstorme på konkrete indsatser og aktiviteter. Derefter vil alliancen udvikle sit program for 2021 og række ud til potentielle fondssamarbejdspartnere.

Læs også: Menneskerettighedsalliancens vision for et frit og lige samfund