Pensionsselskaber bør stille større krav til våbenproducenter

Hvert år eksporterer virksomheder i forsvarsindustrien store mængder af våben og militært udstyr til nogle af de mest ustabile og voldelige lande i verden.

Debatindlæg af Trine Christensen, generalsekretær Amnesty International Danmark. Bragt i Dagbladet Politiken den 14. oktober 2019.

”Vi begravede dem den samme dag, fordi de var blevet forvandlet til afskårne lemmer.”

Sådan beskriver et familiemedlem resterne af sin familie, som blev dræbt af en præcisionsbombe den 28. juni i år. Bomben blev kastet af den saudisk-ledede koalition i krigen i Yemen. Blandt de seks civile ofre i landsbyen Warzan var en 52-årig kvinde og tre børn på 12, 9 og 6 år.

Præcisionsbomben var produceret af den amerikanske våbenproducent Raytheon, som blandt andre PensionDanmark investerer danskernes penge i. Den grufulde virkelighed, som Amnesty International har dokumenteret, er et eksempel på, hvorfor det er nødvendigt, at danske pensionsselskaber stiller langt højere krav til de virksomheder, som de investerer i. For eksemplet med Raytheon er langt fra enestående.

Hvert år eksporterer virksomheder i forsvarsindustrien store mængder af våben og militært udstyr til nogle af de mest ustabile og voldelige lande i verden, hvor våbnene bliver brugt i forbindelse med væbnede konflikter, hvor menneskerettighederne bliver krænket, og international humanitær folkeret bliver sat til side.

Men ligesom alle andre virksomheder har våbenproducenter ifølge FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv et ansvar for at respektere menneskerettighederne, hvor end de opererer og uagtet af, hvilket statsligt regelsæt de er underlagt. Det betyder, at virksomheder inklusive pensionsselskaber skal udvise nødvendig omhu (due diligence) og vurdere risikoen for, at deres aktiviteter vil føre til brud på menneskerettighederne – herunder vurdere, hvordan deres kunder såsom statslige militærstyrker og politi vil bruge deres våben.

Amnesty International kontaktede for nylig 22 internationale våbenproducenter, herunder amerikanske Raytheon, Lockheed Martin, BAE Systems og Thales og spurgte dem, hvordan de håndterer risikoen for, at deres våben vil blive brugt til at begå alvorlige menneskerettighedskrænkelser. Ikke et eneste af firmaerne var i stand til at give et fyldestgørende svar på, hvad de gør for at leve op til deres ansvar under internationale standarder såsom FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv.

På baggrund af Amnestys research i Yemen har vi gjort PensionDanmark opmærksom på, hvordan præcisionsbomben fra Raytheon endte med at dræbe civile. Vi har opfordret PensionDanmark til at kræve, at Raytheon stopper med at levere bomber til Saudi-Arabien samt overveje at trække sine investeringer i den amerikanske våbenproducent tilbage, hvis Raytheon ikke omgående stopper med at bidrage til alvorlige menneskerettighedskrænkelser.

PensionDanmark har i et skriftligt svar forklaret, at de ønsker at undgå krig, og at civile friholdes for de grusomme konsekvenser. PensionDanmark vil følge nøje med i, hvordan Raytheon forholder sig til tragedien med bombning af civile. Men spørgsmålet om, hvilke konkrete krav PensionDanmark stiller til våbenproducenter for at sikre, at våbnene IKKE bliver brugt til at krænke menneskerettighederne – forbliver ubesvaret.

Amnesty Danmark har henvendt sig til yderligere 15 danske pensionsselskaber med en opfordring om, at de sikrer sig, at danskernes penge ikke investeres i våbenproducenter, der bidrager til menneskerettighedskrænkelser. Udover at det er godt at forebygge, kan ingen danskere være tjent med, at deres pensionspenge bliver brugt til at støtte lande som Saudi-Arabien til at begå krigsforbrydelser mod kvinder, mænd og børn.

Indlægget opdateret 15. okt. 2019