Find svarene til corona-quizzen her!

01.
Svar

Hvilke menneskerettigheder bliver krænket i kampen mod corona?

I Danmark har Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed bedt om adgang til data om borgeres færden via data om mobiltelefoner og betalingskort.

Svar: Retten til privatliv bliver krænket

Tiltaget vil være et indgreb i millioner af borgeres privatliv. Vi har opfordret regeringen til at dokumentere, at disse potentielle indgreb i borgernes privatliv er velbegrundet og forholdsmæssige. Regeringen har efterfølgende trukket dele af forslagene om overvågning tilbage.


I Qatar er migrantarbejdere lukket inde i overfyldte lejre med dårlig sanitet og mangel på rent vand.

Svar: Retten til sundhed bliver krænket

Arbejderne bor så tæt sammen, at det er umuligt for dem at holde behørig afstand til hinanden, og risikoen for at blive smittet er høj. Qatars regering skal sikre, at menneskerettighederne forbliver centrale i alle forsøg på at forhindre og begrænse spredningen af COVID-19, og at alle mennesker har adgang til sundhedsydelser - herunder forebyggende beskyttelse og behandling af alle berørte - uden diskrimination.

 


Grænserne bliver lukket verden over, og mange flygtninge strander derfor ved grænsen til Europa eller USA.

Svar: Retten til at søge asyl bliver krænket

Når grænserne til et land bliver lukket under særlige omstændigheder, som ved corona-smitten, har myndighederne mulighed for at afvise personer uden lovligt opholdsgrundlag. Dette gælder også for asylansøgere. Det kan ske, hvis udlændingen ikke vil følge myndighedernes påbud om at lade sig undersøge for coronavirus eller fortælle, hvilke lande de har rejst i. Dette modstrider retten til at kunne søge asyl og medfører, at mange mennesker strander ved grænserne.


I flere amerikanske stater har man valgt at udskyde aborter, da man ikke ser dem som nødvendige indgreb.

Svar: Retten til at bestemme over egen krop bliver krænket

Kvinder, der ikke vil være gravide, kan ikke vente til pandemien er overstået med at få udført en sikker abort. Selvom vi står i en nødsituation, må tiltag ikke presse eller forværre situationen for sårbare grupper. Vi ved ikke, hvornår pandemien er ovre, og derfor vil sådan et tiltag kunne presse kvinder til at føde børn mod deres vilje eller få foretaget usikre aborter.


Mange asiater oplever i disse dage tilråb og had grundet deres udseende.

Svar: Retten til ikke at blive diskrimineret bliver krænket

Både i Danmark og andre steder i verden oplever asiater racistiske tilråb, de bliver overfaldet og de bliver nægtet adgang flere steder. Dette er diskrimination, og dette er på baggrund af deres asiatiske udseende. Det er vigtigt for os at slå fast, at en virus ikke har en nationalitet.


02.
Corona og menneskerettighederne

Corona og menneskerettighederne

Corona-pandemien sætter menneskerettighederne under pres mange steder i verden. Vi mener dog, at menneskerettighederne skal være en integreret del i alle bestræbelser på at forebygge, forberede sig på, og behandle COVID-19 for bedre at kunne beskytte folkesundheden, og støtte de grupper og enkeltpersoner i vores samfund, som er mest udsatte.

For at beskytte folkesundheden, kan stater dog indføre indskrænkninger for menneskerettighederne. Et eksempel på dette ses i Danmark, hvor forsamlingsfriheden begrænses.

Tiltag, som tilsidesætter menneskerettighederne, må kun ske, når det er nødvendigt, har et legitimt sigte, er proportionalt, og hvis mindre restriktive tiltag ikke kan opnå samme effekt. Alle tiltag skal løbende monitoreres og vurderes for, om de fortsat er nødvendige. Dette er Statens ansvar. Disse principper gælder for tiltag som karantæne, rejseforbud etc., som igangsættes verden over.

Læs mere om Amnestys arbejde i forhold til coronavirus på vores hjemmeside:

Coronavirus