Regionsråd ønsker transpersoner ud af Sexologisk Klinik

Regionsråd ønsker transpersoner ud af Sexologisk Klinik

SF i Region Hovedstaden har fremsat et forslag om en særskilt klinik for kønsidentitet udenfor psykiatrien. Forslaget bliver bakket op af samtlige partier og skal til afstemning den 25. september. Det ser ud til at blive enstemmigt vedtaget. Hvis det sker, så er det en stor sejr for danske transpersoner og kampen for lige adgang til sundhed fri for diskrimination.

SF har i Region Hovedstaden fremsat et forslag, om at transpersoner ikke længere skal behandles på Sexologisk Klinik. I stedet skal der oprettes et separat Center for Kønsidentitet.

Amnestys programleder, Helle Jacobsen mener, at forslaget er et stort skridt i den rigtige retning, men understreger, at det er afgørende, at personale og behandlingsmetoder skiftes ud sammen med klinikken, da det ellers kun vil være en symbolsk forandring:

”Det sender dog et vigtigt signal om, at samtlige partier anerkender, at Sexologisk Klinik ikke har gjort det godt nok. Så det afgørende er altså, at et nyt center sikrer, at transkønnedes adgang til behandling ikke længere betinges af psykiatriske udredninger, men at beslutningskompetencen placeres hos den transkønnedes selv og sker på baggrund af informeret samtykke”.

Vores samarbejdspartnere i TransAktion og Transpolitisk Forum er ligeledes positivt stemt overfor udsigterne til flytningen fra Sexologisk Klinik:

”Det er klart et vigtigt skridt i den rigtige retning at flytte den transspecifikke behandling væk fra Sexologisk Klinik og over på et særskilt Center For Kønsidentitet.

Dels bringer det os en smule nærmere, den ikke-sygeliggørelse vi i TransAktion kæmper for, og dels giver det forhåbninger om, at transpersoner kan slippe for den krænkende behandling, som Sexologisk Klinik i årevis har udsat hundredvis af transpersoner for.

Det er dog altafgørende, at praksis og personalet på en ny klinik ændres, og vi vil blive ved med at kæmpe for, at transspecifik behandling kommer helt ud af psykiatrien, og psykiatriske udredninger afskaffes,” udtaler talsperson Nico Miskow Friborg.

Lang og sej kamp for ret til sundhed

I februar 2016 udgav Amnesty Danmark den omfattende rapport Transkønnedes adgang til sundhed i Danmark, som dokumenterede, hvordan transpersoner, der søger om behandling, tvinges igennem årelange, nedværdigende og diskriminerende forløb på Sexologisk Klinik i København.

Med kampagnen #sygtsystem aktionerede transaktivister sammen med Amnesty Danmark for, at transkønnethed skulle fjernes fra den psykiatriske diagnosefortegnelse.

Det lykkedes i januar 2017, da Danmark, som det første land i verden, fjernede diagnosen ’transseksualitet’ fra sygdomslisten.

Anbefalinger til regeringen

Flytningen fra Sexologisk Klinik er en positiv udvikling, men TransAktion, Transpolitisk Forum og Amnesty Danmark har stadig en række anbefalinger til regeringen, når det kommer til at sikre transpersoners rettigheder i Danmark:

  • Behandlingsvejledningen skal ændres, så psykiatrisk udredning ikke længere er et krav. Adgang til behandling skal fremover i stedet bygge på selvbestemmelse og informeret samtykke
  • Personalet på det nye center skal være nyt, så de problematiske processer og arbejdsgange fra Sexologisk Klinik ikke videreføres og reproduceres. Det er desuden vigtigt, at dette løbende kontrolleres, og at der holdes øje med, hvordan det nye personale fortolker og anvender behandlingsvejledningen 
  • Der er for tiden afsat 5.5 millioner kroner til et videnscenter på transområdet. Vi anbefaler, at det rykkes væk fra Sexologisk Klinik, og at videnscentret slet ikke skal have forbindelse til de klinikker, der tilbyder transspecifik behandling. Derimod skal forskningsmidler gå til projekter og organisationer, som er ledede af transpersoner for at bryde med den årelange historie af sygeliggørelse af transpersoner, der har fundet sted i forskningen og for at sætte en stopper for uetisk forskning, hvor der ikke er blevet indhentet samtykke hos transpersoner
  • Gynækologer og endokrinologer (eksperter i hormoner) skal igen have mulighed for at ordinere hormoner til transpersoner uden forudgående psykiatrisk udredning og baseret på informeret samtykke