Sejre for menneskerettigheder i 2023

Amnesty International fejrer sejre for menneskerettigheder
Foto: © Jarek Godlewski/Amnesty International

Som en del af Amnesty International har du det seneste halve år været med til at få løsladt den egyptiske menneskeretsadvokat Mohamed el-Baqer, kriminalisere kønsbaseret digital vold i Argentina og afskaffe dødsstraffe i Malaysia. Og selv om der sker alvorlige krænkelser af menneskerettigheder verden over, så viser en lang række af Amnesty Internationals sejre, at det nytter at kæmpe for menneskerettigheder.

Afskaffelse af dødsstraf

Malaysia: Den obligatoriske dødsstraf for syv forskellige lovovertrædelser blev ophævet i Malaysia i juli 2023. Det fik betydning for over 1.000 fanger på dødsgangen i Malaysia, at domstolene hermed har fået mulighed for at genoptage allerede afsagte domme. I stedet for dødsstraf har domstolene nu mulighed for at omstøde dødsdommene til fængselsdomme eller – desværre – piskeslag – en grusom straf, som er forbudt ifølge de internationale menneskerettigheder, men stadig praktiseres i Malaysia. I øjeblikket er 2.018 indsatte i Malaysia idømt dødsstraf. De nye reformer har derfor potentiale til at reducere antallet af dødsdømte betragteligt og blive en milepæl i kampen for helt at afskaffe dødsstraf i landet.

Ghana: I juli måned vedtog Ghanas Parlament at fjerne dødsstraf fra henholdsvis ”1960 Criminal and Other Offences Act” og ”1962 Armed Forces Act”. Det er store skridt imod helt at afskaffe dødsstraf i landet.

Digital vold kriminaliseret

Argentina: Kongressen i Argentina vedtog i oktober 2023 den såkaldte Olimpia-lov. En lov, som skal forhindre kønsbaseret digital vold og stille udøverne af volden til ansvar. Amnesty International i Argentina har arbejdet i flere år på at få loven vedtaget og har undervejs udgivet flere rapporter, der har vist, hvordan hver tredje kvinde i Argentina har oplevet digital vold. Loven er opkaldt efter Olimpia Coral Melo, en ung kvinde, som selv har oplevet seksuel vold og sidenhen lavet kampagner for, at kvinder og piger kan færdes online uden at blive udsat for vold.

Lov forbedrer miljø- og menneskerettigheder

EU: Efter et årti med kampagner fra blandt andre Amnesty International vedtog EU den 14. december sidste år direktivet Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Det er banebrydende lovgivning, der tvinger virksomheder og organisationer til at udføre omhyggelige undersøgelser af, hvordan deres aktiviteter påvirker miljø og menneskerettigheder. Selvom lovgivningen ikke gik så langt på alle områder, som Amnesty havde advokeret for, så er det stadig et vigtigt skridt mod større virksomhedsansvar, og det vil medvirke til forbedrede vilkår for alle de mennesker, der udsættes for menneskerettighedskrænkelser rundt omkring i verden.

Letland: Efter flere års kampagner fra Amnesty International skrev Letland under på den internationale Istanbul-konvention, som forebygger og bekæmper vold mod kvinder og piger.

Fanger frigivet

Tyrkiet: De fire menneskeretsforkæmpere Taner Kilic, Idil Eser, Ôzlem Dalkiran og Gunal Kursun, som i juli 2020 blev idømt fængsel på grundløse anklager, er endelig blevet frifundet.
Taner Kilic, Amnestys International Tyrkiets tidligere formand og nuværende æresformand var ved retten i Istanbul blevet idømt seks år og tre måneders fængsel for at ”tilhøre en terrororganisation”, mens Idil Eser – Amnesty Tyrkiets tidligere direktør – samt Özlem Dalkiran og Günal Kursun fik 25 måneders fængsel for at ”assistere en terrororganisation”.

Dommene faldt efter en tre år lang retssag, hvor anklagemyndigheden forgæves har forsøgt at bevise, at 11 menneskerettighedsaktivister, herunder disse fire, skulle have en tilknytning til den forbudte Gülen-bevægelse, som ifølge Tyrkiets præsident Erdogan var indblandet i kupforsøget i 2016. I juli sidste år blev de fire endelig frifundet.

Rwanda: I juni måned blev Elias Bizmungu, en 33-årig rwandisk journalist og medlem af ungdomsbevægelsen LUCHA, frifundet og løsladt. Han var blevet anholdt og varetægtsfængslet ved en fredelig aktion mod regeringens støtte til M23-oprørsgruppen. Amnesty International har lavet kampagner for at få ham løsladt.

Egypten: Menneskerettighedsadvokaten Mohamed el-Baqer og den egyptiske forsker Patrick Zaki modtog en præsidentiel benådning den 19. juni 2023 og blev løsladt fra fængslet dagen efter.  Mohamed el-Baqer har tilbragt fire år bag tremmer for hans arbejde for menneskerettighederne. Amnesty International har advokeret for hans løsladelse. I 2021 var Mahamed el-Baqer en del af Skriv For Liv, en årligt tilbagevendende kampagne, hvor hundredtusindvis af mennesker verden over, skriver breve for at få politiske fanger løsladt og give håb til mennesker i nød.

Yemen: Efter næsten fem år er de yemenitiske journalister Mohammed al-Salahi og Mahmmed al-Junaid blevet løsladt fra fængsel. Under tilbageholdelsen har de to journalister været udsat for en lang række grove menneskerettighedskrænkelser, bl.a. tortur og nægtelse af at se en advokat. Amnesty International har siden 2018 lavet underskriftsindsamlinger for at få dem frigivet.

Vietnam: Den 73-årige Chau Van Kham, som er australsk statsborger og vietnamesisk demokrati-aktivist, vendte sidste år hjem til Sydney som en fri mand. Kham blev anholdt få timer efter, at han ankom til Vietnam i 2019 og idømt 12 års fængsel for at være medlem af det politiske parti Viet Tan. Amnesty International Australia anså Chau for at være en såkaldt samvittighedsfange, som udelukkende blev fængslet på baggrund af hans fredelige politiske overbevisninger. Hans advokat, Dan Nguyen sagde: ”Vi takker de mange organisationer og mennesker i Australien og over hele verden, som har hjulpet med at lobbye for hans frihed.”

Zimbabwe: Joanah Mamombe og Cecilia Chimbiri er blevet frikendt for anklagerne imod dem, efter de blev arresteret i 2020, fordi de havde stået i spidsen for en protest mod regeringen. De to kvinder var en del af Amnesty International Danmark Skriv for Liv kampagne i 2022. Joanah sagde: ”Mange tak til Amnesty Internationals venner for at skrive disse breve.”

Kina: Den taiwanesiske statsborger Morrison Lee kunne endelig vende hjem til sin familie, efter han uretmæssigt var blevet anklaget for at have bragt Kinas nationale sikkerhed i fare. Under hans tilbageholdelse blev han tvunget til at tilstå på tv – en helt almindelig praksis som den kinesiske regering bruger til at slå ned på aktivister og menneskerettighedsadvokater.

Iran: Ebrahim Narouie og Kambiz Kahrout fra Irans undertrykte Caluchi-minoritet er blevet frikendt og løsladt. De to unge mænd var ved domstolen i Zahedan blev dømt for anklager om ”korruption på jorden” og ”oprør mod gud” i forbindelse med, at de havde støttet Kvinde Liv Frihedbevægelsen i Iran.

Somalia: I oktober måned blev den somaliske journalist Mohamed Ibrahim Osman Bulbul løsladt mod kaution. Det skete dagen efter, at Amnesty International i en hasteaktion krævede ham løsladt. Han blev arresteret i august for at gøre hans arbejde. Blot et par dage efter hans løsladelse blev alle anklager imod ham frafaldet. ”Amnesty Internationals krav om løsladelse spillede en stor rolle for, at jeg fik min frihed tilbage. Jeg er meget rørt over solidariteten,” sagde han efterfølgende.