10. september 2020  

Skriv under for obligatorisk og timefastsat seksualundervisning, hvor eleverne bliver undervist i samtykke og kropslig selvbestemmelse. Der skal ske en kulturændring. Kun sådan kan vi forebygge seksuel vold og bekæmpe skadelige kønsstereotyper!

Samtykke og voldtægt er for alvor kommet på alles læber, nu hvor justitsminister Nick Hækkerup har lovet, at Danmark får en samtykkelov. Det er afgørende, at vi udnytter det momentum for at få taget endnu flere skridt for at sikre ligestilling og retfærdighed i Danmark.

Amnesty og Operation Dagsværk har i forvejen et samarbejde om årets dagsværksprojekt, der sætter fokus på seksuel vold i skolerne i Peru. En del af dette projekt handler om bedre seksualundervisning for de unge i Peru. Men det er ikke kun i Peru, der er behov for en bedre seksualundervisning. Det er der også i Danmark.

Derfor kræver unge frivillige i Amnesty Youth og Operation Dagsværk nu en alderssvarende obligatorisk, timefastsat seksualundervisning med fokus på samtykke fra 0. klasse til og med ungdomsuddannelser. Det skal gøre det nemmere for unge at tale om intimitet på en respektfuld måde, hvor deres rettigheder er i centrum.

“Jeg har kæmpet meget med min seksualitet, fordi jeg også er tiltrukket af kvinder. Jeg følte mig så forkert. Bedre seksualundervisning havde hjulpet mig meget og bare gjort, at jeg havde følt mig mere normal.”

Amalie, 20 år

Vi har brug for jeres hjælp til at få politikerne til at lytte!

Vi skal samle så mange underskrifter som muligt, så vi kan vise politikerne, hvor mange der står bag vores krav om bedre seksualundervisning med fokus på samtykke.

Vi mener, at en af hovedårsagerne til voldtægt er stereotype opfattelser af køn. Den danske stat er forpligtet via internationale konventioner til at modarbejde forskelsbehandling mellem kønnene. Ved at forbedre seksualundervisningen har de danske myndigheder en mulighed for at mindske disse stereotyper og forebygge voldtægt på lang sigt.

Seksualundervisning er en menneskerettighed, men en undersøgelse fra 2018 viste, at kun 36 procent af danske skoleelever modtager seksualundervisning. 

Vi kræver en bedre seksualundervisning – skriv under for seksualundervisning med fokus på samtykke!

Seksualundervisning skal være alderssvarende og obligatorisk på alle klassetrin til og med ungdomsuddannelserne. Der skal være et fast antal timer sat af til undervisningen. Men det er ikke nok. Lærerne skal også føle sig godt klædt på til denne undervisning. Samtykke og seksualundervisning skal derfor være et obligatorisk fag på læreruddannelsen.

Jeg tror, der er mange unge mænd, der tænker: ‘Fuck, har jeg nu gjort noget, der var grænseoverskridende?’ Hvis man lærte at være observant på, at sex sker efter, der er blevet sagt ja, ville det bare skabe en tryghed i, at vi alle sammen ved, hvad der er okay. Jonathan, 19 år

Hvad skal seksualundervisningen indeholde?

Indholdet i seksualundervisning skal fokusere på, at der er mange forskellige måder at indgå i seksuelle relationer på. Undervisningen skal også omhandle retten til kropslig og seksuel selvbestemmelse. Den skal være objektiv og bygge på den nyeste forskning på området. Derudover skal der være fokus på, hvordan man kan sikre sig, at sex altid er frivilligt.

Det skal være tydeligt for eleverne, hvad de kan gøre for at få hjælp, og hvad deres rettigheder er, hvis de oplever seksuelle krænkelser. Undervisningen skal også bearbejde temaer som køn og stereotyper. Afsluttende skal der være større fokus på identitet og kropsdiversitet i undervisningen.

Undervisningen skal begynde tidligt

Det er ikke nok at starte med at lære om samtykke i gymnasiet. Undervisning i samtykke og seksualundervisning bør allerede ske i 0. klasse med forskellige temaer og eksempler, der kan tilpasses til alderen. Snakken skal begynde tidligt, så vi skaber grobund for mere respektfulde forhold.

Vi kræver, at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil sikrer, at seksualundervisning:

  • bliver obligatorisk og timefastsat for elever på alle undervisningstrin til og med ungdomsuddannelser
  • bliver en obligatorisk del af læreruddannelsen
  • omhandler temaer som samtykke, parforhold, køn og rettigheder
  • bygger på den nyeste forskning på området.

Hvorfor skal jeg skrive under?

Hver underskrift bidrager til at lægge pres på de danske politikere, så de forhåbentlig får sat et fast antal timer af til seksualundervisning med fokus på samtykke. Derudover kan du være med til at sikre:

  • At seksualundervisning prioriteres på læreruddannelsen  
  • At danske børn og unge får større forståelse for deres ret til at bestemme over deres egen krop
  • At vi bekæmper seksuel vold i Danmark 

Hvad sker der med min underskrift?

Vi afleverer underskrifterne til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Opdateringer

2. juni 2021: Underskrifterne er afleveret

Retten til bedre seksualundervisning blev fejret til et fantastisk event ved Christiansborg, hvor vi både havde arrangeret en DJ og et sex-panel.

Til eventet afleverede vi de i alt 31.710 underskriftertil formanden for Børne- og undervisningsudvalget i Socialdemokratiet, Anders Kronborg, undervisningsordfører for Frie Grønne, Uffe Elbæk, og retsordfører for De Radikale Venstre, Kristian Heegaard.

Anders Kronborg inviterede os til foretræde i retsudvalget inden sommerferien, hvor vi får mulighed for at drøfte anbefalingerne om seksualundervisning med hele udvalget.