29. januar 2024  

Dansk våbeneksport må ikke bidrage til folkedrab

FN’s højeste domstol vurderer, at der er begrundet mistanke om, at Israel begår folkedrab mod palæstinenserne i Gaza. Amnesty kræver, at Danmark øjeblikkeligt sætter en stopper for både direkte og indirekte eksport af våben og militært udstyr til Israel, så længe der er risiko for, at våbnene anvendes til at begå grove krænkelser af menneskerettighederne.

Amnesty International konkluderer, at Israels krigsførelse i Gaza skal efterforskes som krigsforbrydelser, og Den Internationale Domstol har åbnet en retssag mod Israel for muligvis at begå folkedrab i Gaza. På trods af dette tillader Danmark, at danske virksomheder, der producerer militært udstyr, direkte eller indirekte kan eksportere deres produkter til det israelske militær. Militæret står blandt andet bag voldsomme massive luftangreb med enorme civile tab i Gaza.

Den danske praksis bør omgående indstilles, mener vi i Amnesty International Danmark.

Indtil Danmark ændrer praksis, risikerer vi, at Danmark muliggør grove forbrydelser imod civile i Gaza.

Danmark har ellers tilsluttet sig både FN’s våbenhandelstraktat og EU Fælleserklæring for våbeneksport, som forpligter regeringen til at sikre, at salg af våben og lignende militært udstyr fra danske virksomheder ikke bidrager til eksempelvis krigsforbrydelser. Hvis risikoen er tilstrækkeligt stor, er Danmark forpligtet til at nægte eksporten.

Men selv alvorlige og velbegrundede anklager mod Israel for krigsforbrydelser og folkedrab har ikke fået Danmark til at sætte en stopper for våbeneksporten til Israel.

Skriv under på vores aktion, der kræver, at Danmark øjeblikkeligt indfører et stop for enhver eksport af militært udstyr til Israel.

Eksport af våbendele til israelske kampfly

De danske myndigheder har igennem mange år tilladt danske virksomheder at eksportere komponenter til F-35-kampfly igennem et amerikansk ledet forsvarssamarbejde uden at foretage konkrete vurderinger af risikoen for, at det kan bidrage til krigsforbrydelser.

Det har dagbladet Information og mediet Danwatch afdækket. USA sælger de færdigproducerede kampfly videre til Israel.

Danmark på kant med international ret: Dansk militært udstyr bruges i Gaza-bombardementer – Danwatch

Under et samråd i Folketingets udenrigsudvalg den 16. januar 2024 fortalte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at i alt 15 danske virksomheder leverer komponenter til F-35 kampflyene. Den mest centrale er virksomheden Terma, som ifølge Information og Danwatch leverer seks essentielle dele til alle F-35-fly, heriblandt de såkaldte pyloner, som holder og slipper flyets eksterne bomber og missiler.

Israel er det første land – udover USA – til at tage de avancerede kampfly i brug. Israel har over 36 F-35-fly og bestilte i sommer yderligere 25 fly. Det israelske militær (IDF) har bekræftet over for Information og Danwatch, at F-35-flyene bliver brugt i angrebene i Gaza.

Amnesty Internationals egen research konkluderer, at Israels krigsførelse i Gaza bør efterforskes som krigsforbrydelser, og at Israels systemiske behandling af det palæstinensiske folk udgør apartheid, som er en forbrydelse mod menneskeheden.

Hvad handler anklagen om folkedrab om?

Den Internationale Domstol har fredag den 26. januar 2024 åbnet en retssag mod Israel, der af Sydafrika bliver anklaget for at begå folkedrab i Gaza.

Uanset om Israel ender med at blive kendt skyldig eller uskyldig i anklagen, betyder det, at FN’s øverste domstol er nået frem til den vurdering, at risikoen for et folkedrab i Gaza er til stede. Det er en historisk situation, og baggrunden er dybt alvorlig.

Siden Hamas og andre væbnede gruppers brutale drab på omkring 1200 mennesker i Israel og overgreb mod hundredvis af civile israelere den 7. oktober 2023, er mere end 25.000 civile palæstinensere blevet dræbt af det israelske militær. 10.000 af dem er børn. Flere tusinde er stadig begravet under murbrokkerne.

Intet sted er sikkert for de civile, som er fanget i Gaza og bliver udsultet på grund af Israels ulovlige blokade. Bomberne, som udrydder hele familier og boligkvarterer, falder uagtet FN og andre eksperters opråb om, at civile skal beskyttes.

De israelske luftangreb sker blandt andet fra de F35 jagerfly, som fungerer ved hjælp af udstyr produceret i Danmark.

Den eksport, mener Amnesty, er dybt problematisk og direkte i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Danmark skal ikke eksportere våben eller militært udstyr, som risikerer at blive brugt til at begå eller facilitere alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret. Danmark må ikke risikere at medvirke til krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Tværtimod skal Danmark omgående sikre, at danske virksomheder hverken direkte eller indirekte eksporter våben og andet militært materiel, herunder relaterede teknologier, dele og komponenter, til Israel, så længe der er risiko for, at eksporten er med til at facilitere alvorlige brud på menneskerettighederne.

Vores krav

Amnesty International kræver, at Danmark øjeblikkeligt indfører et stop for enhver eksport af militært udstyr til Israel.

Hvorfor skal jeg skrive under?

Selvom den danske regering både er fuldt ud bekendt med situationen i Gaza og med den danske våbeneksport, fastholder regeringen, at eksporten sker i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser.

I Amnesty International Danmark er vi helt uenige i den vurdering, hvilket vi gentagne gange har gjort klart over for regeringen.

Med din underskrift kan vi vise regeringen, at vi er mange, som står fast på, at civile skal beskyttes, og at Danmark aldrig må risikere at medvirke til at begå så alvorlige forbrydelser som krigsforbrydelser og folkedrab.

Vi indsamler derfor underskrifter, som vi vil overlevere til regeringen og bruge til at skabe opmærksomhed om det problem, at grove mulige forbrydelser mod civile i Gaza risikerer at ske med hjælp fra danske virksomheder.

Hvad sker der med min underskrift?

Vi afleverer din og tusindvis af andres underskrifter til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der som minister er ansvarlig for at sætte en stopper for den aktuelle danske eksport af militært udstyr til Israel.

Vi beder samtidig udenrigsministeren om at sikre, at Danmark heller ikke tillader militær eksport til Hamas og andre væbnede palæstinensiske grupper i Gaza, selvom Amnesty ikke i dag er bekendt med, at en sådan eksport finder sted.