19. april 2021  

I Den Dominikanske Republik er abort forbudt. Nu diskuterer landets kongres om abort skal afkriminaliseres i tre tilfælde — og vi har en historisk mulighed for at påvirke resultatet!

Medlemmerne af Kongressen diskuterer på nuværende tidspunkt, at afkriminalisere abort under tre omstændigheder:

  1. Hvis graviditeten udgør en risiko for kvindens liv
  2. Hvis fostrets liv er i fare
  3. Hvis graviditeten er resultat af voldtægt eller incest

Amnesty arbejder for adgang til sikker abort for alle gravide, men det her er et vigtigt skridt i den rigtige retning i Den Dominikanske Republik.

Vis din støtte til de hundredvis af aktivister, som netop nu demonstrerer udenfor Kongressen: Skriv under og kræv, at totalforbuddet mod abort droppes!

Vores krav

Jeg kræver, at medlemmerne af Kongressen i Den Dominikanske Republik:

  • Stemmer reformen af straffeloven igennem, så kvinder fremover kan få en abort, hvis graviditeten udgør en risiko for kvindens liv, hvis fostrets liv er i fare eller hvis graviditeten er resultat af voldtægt eller incest.

Hvad sker der med din underskrift?

Vi sender underskrifterne til ordføreren for repræsentanternes hus.

Unik mulighed for at ændre loven

Den 24. marts 2021 begyndte Kongressen at diskutere den nye reform, som vil være en vigtig forbedring af kvinders og pigers ret til liv, sundhed, værdighed samt seksuel og kropslig selvbestemmelse. 

Den nuværende præsident Luis Abinader har udtrykt sin støtte til at afkriminalisere abort under disse tre omstændigheder, og der er flere af kongresmedlemmerne, som støtter en begrænset afkriminalisering.

Hundredvis af menneskerettighedsaktivister i Den Dominikanske Republik har slået lejr udenfor Kongressen og kræver, at deres kongresmedlemmer udnytter denne historiske mulighed og kæmper for at afkriminalisere abort under visse omstændigheder. 

Skriv under på vores aktion og kræv, at Den Dominikanske Republik stemmer reformen af straffeloven igennem!

Totalforbuddet sætter kvinder og pigers liv i fare

Den Dominikanske Republik er et af de sidste lande i verden, som har et totalforbud mod abort.

Totalforbuddet resulterer i, at kvinder og piger dør — selvom det kunne være blevet forhindret.

Under den nuværende lov er abort strafbart for både de kvinder, som får abort, og de personer, som udfører den, uanset omstændighederne. Det fører til, at læger tøver med at give livreddende medicin og behandling til kvinder, selv hvis deres liv eller helbred er i fare på grund af graviditet, eller hvis de lider af komplikationer fra en abort.

Det er bevist, at kriminalisering af abort ikke mindsker antallet af aborter men i stedet for øger risikoen for, at kvinden dør på grund af farlige aborter. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, medfører restriktive abortlove risiko for, at især kvinder og piger, som lever i fattigdom eller bor i isolerede områder, gennemgår farlige aborter. Totalforbud og kriminalisering af abort resulterer også i, at kvinder ikke tør søge hjælp.

Abortloven i Den Dominikanske Republik gennem tiden

Arbejdet med at reformere straffeloven, som kriminaliserer abort i alle situationer i Den Dominikanske Republik, har været undervejs i flere år. I 2014 godkendte Repræsentanternes Hus i Kongressen et revideret lovforslag, hvor abort skulle afkriminaliseres under de tre omstændigheder nævnt ovenfor.

Men i december 2015 afslog Forfatningsdomstolen forslaget til lovændringen. Forfatningsdomstolen baserede sin beslutning på, at landets grundlov fra 2010 slår fast, at retten till liv er ukrænkelig “fra befrugtning till død”. Derfor er det stadig den gamle straffelov fra 1884, som gælder. 


Hvorfor skal jeg skrive under?

Hver underskrift bidrager til at lægge pres på Kongressen, så de forhåbentlig stemmer reformen af abortloven igennem!

Opdateringer

23. november 2021: Vi har sendt underskrifterne

I dag har Amnesty Danmark sendt de 31.266 underskrifter fra Danmark og Færøerne til ordføreren fra repræsentanternes hus sammen med et brev, som du kan læse her.