24. september 2018  

Guatemala skal stemme om en lov, der vil forbyde abort og ægteskaber mellem personer af samme køn. Lovforslaget truer kvinders og LGBTI-personers rettigheder. Du kan være med til at forhindre, at lovforslaget bliver vedtaget.

Guatemalas kongres skal stemme om et ekstraordinært farligt lovforslag, som vil underminere kvinders og LGBTI-personers rettigheder i landet. Første gang lovforslaget blev præsenteret, var i april 2017, og dengang blev det positivt modtaget i kongressen. Nu mangler politikerne blot at stemme om lovforslaget. Er der flertal, går forslaget videre til den endelige godkendelsesproces.

Den nuværende lovgivning i Guatemala tillader kun abort, hvis graviditeten er livstruende for kvinden. Men det nye lovforslag kriminaliserer yderligere kvinder, der aborterer spontant eller mister barnet på grund af komplikationer under fødslen. Kvinderne risikerer fængsel i op til fire år og alle, som ”promoverer eller faciliterer adgang til abort”, vil kunne fængsles i op til ti år.

Lovforslaget vil sætte kvinders og pigers liv og sundhed i fare, da de ikke længere vil kunne få den nødvendige lægehjælp, hvis de oplever komplikationer under graviditeten.

Far, mor og børn

Forslaget diskriminerer desuden LGBTI-personer, ved at forbyde ægteskab mellem personer af samme køn og ved at definere familie som ”far, mor og børn”. I lovforslaget står der også, at man har ret til ”ikke at acceptere seksuel diversitet eller kønsideologier som normale”, hvilket blåstempler diskrimination og indirekte opfordrer til voldelig adfærd mod LGBTI-personer.

Lovforslaget krænker også børns ret til udførlig seksualundervisning, da det forbyder skoler at promovere ”seksuel diversitet og kønsideologier, eller at undervise i seksualitet, som er anderledes end heteroseksualitet”.

Presset virker

Egentlig var det meningen, at lovforslaget skulle til afstemning i sidste uge, men på grund af internationalt pres fra blandt andre Amnesty valgte kongressen at udskyde afstemningen. Det er uklart, hvornår forslaget sættes til debat igen, så risikoen forbliver den samme. Et fortsat pres kan forhåbentlig få kongresmedlemmerne til at stemme imod forslaget og i stedet arbejde for en lov, der styrker menneskerettighederne.

Guatemalas regering bør ophæve abortforbuddet og garantere adgang til lovlige og sikre aborter. Det er altafgørende, at Guatemala sikrer alle menneskers grundlæggende rettigheder uanset køn og seksuel orientering.