På grund af jeres donation er I med til at hjælpe Amnesty International med at kunne undersøge og bekæmpe menneskerettighedskrænkelser verden over.

I er med til at stoppe og redde mennesker fra tortur, uretfærdige fængslinger, overgreb og beskytte mennesker på flygt.