Over hele verden bliver kvinder diskrimineret, undertrykt og frarøvet retten til at bestemme over deres egen krop og seksualitet. Amnesty kæmper for kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder og imod de massive krænkelser, som finder sted. Adgangen til en sikker abort er en menneskerettighed.

Abortdebatten raser i denne tid, især i USA, hvor den amerikanske højesteret netop har omstødt Roe vs. Wade, der siden 1973 ellers har været ensbetydende med retten til sikre og lovlige aborter i USA.

På verdensplan ender cirka en ud af fire graviditeter i abort hvert år. Abortforbud fører ikke til færre aborter. Det fører kun til færre sikre aborter.

Et forbud mod sikre og lovlige aborter fratager ikke bare kvinder og andre gravide (eksempelvis transmænd eller nonbinære), retten til at bestemme over deres eget liv og egen krop. Hvert år dør 47.000 personer globalt set som følge af usikre og ulovlige aborter, og endnu flere får varige mén.

Adgang til sikker og lovlig abort er en menneskeret. Alle har ret til et liv, ret til et godt helbred og ret til at være fri for vold, diskrimination og andre former for nedværdigende behandling.

”At forbyde abort gennem lovgivning, mindsker ikke omfanget af aborter. Det skader alene kvinders helbred ved at aborter bliver udført under andre forhold eller ved at tvinge kvinder til at rejse til udlandet for at opnå abort. Selvom loven gælder for alle, er det især marginaliserede kvinder, som ikke har mulighed for at rejse til udlandet, som bliver hårdt ramt af afgørelsen i dag”, siger Esther Major, seniorresearcher ved Amnesty International.

Vidste du?

  • I mere end 100 lande er adgangen til abort stærkt begrænset.
  • – På globalt plan finder op mod 73 millioner planlagte aborter hvert år sted. Omfanget er lige så stort i lande med totalforbud og restriktive love som i lande uden restriktioner
  • – 55% af verdens planlagte aborter er sikre – det vil sige udført med en anbefalet metode og af en af tilstrækkeligt uddannet person. Jo mere restriktiv et lands lovgivning er, jo højere er andelen af usikre aborter.
  • Der udføres under 15.000 planlagte aborter om året i Danmark. Niveauet er det laveste siden legaliseringen af abort i 1973.
  • Antallet af utilsigtede graviditeter er højest i lande, der begrænser adgangen til abort, og lavest i lande, hvor abort stort set er lovligt.

Kilde: Sundshedsdatastyrelsen, Guttmacher Institute

Sådan arbejder Amnesty for kvinders rettigheder:

  • Vi dokumenterer overgrebene. Vi lægger pres på myndighederne for at få dem til at tage kvinders reproduktive sundhed alvorligt.
  • Vi spreder information og deler viden i lokalsamfundene.
  • Vi dokumenterer sammenhængen mellem fattigdom, mødredødelighed samt kvinders manglende adgang til grundlæggende rettigheder.
  • Vi fortæller de vigtigste historier til resten af verden.