MY BODY – MY RIGHTS

KVINDER SKAL SELV BESTEMME OVER EGEN KROP

Over hele verden bliver kvinder diskrimineret, undertrykt og frarøvet retten til at bestemme over deres egen krop og seksualitet.

Amnesty kæmper for kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder og imod de massive krænkelser, som finder sted. Adgangen til en sikker abort er en menneskerettighed.

Bliv medlem og vær med til at kæmpe for, at kvinder selv skal bestemme over egen krop.

Abortdebatten raser i denne tid, især i USA, hvor den amerikanske højesteret har omstødt Roe vs. Wade, der siden 1973 har givet kvinder retten til sikre og lovlige aborter i USA.

I et globalt perspektiv ser vi imidlertid både positive tendenser og reaktionære strømninger.

I Irland (2018) og Nordirland (2020) fjernede man abortforbuddet. Polen, Malta og Færøerne har fortsat ikke fri abort.

SÅDAN ARBEJDER AMNESTY MED KVINDERS RETTIGHEDER

Vi dokumenterer overgreb og kvinders manglende adgang til grundlæggende rettigheder.

Vi spreder information og lægger pres på de ansvarlige magthavere for at tage kvinders reproduktive sundhed alvorligt.

Vi mobiliserer mennesker verden over til at sige fra over for de uretfærdige sager, hvor kvinders rettigheder bliver krænket.

I Amnesty International arbejder vi for en mere retfærdig verden.
Vil du være med?