Som medlem af Amnesty International er du med til at kæmpe for mennesker, hvis grundlæggende rettigheder ikke overholdes.

Din støtte gør det muligt for os at efterforske og dokumentere brud på menneskerettighederne, mobilisere tusindvis af mennesker til at sige fra og lægge pres på de magthavere, der misbruger deres magt.

Det gør vi, fordi det virker. Sammen stopper vi henrettelser og tortur. Vi dokumenterer krigsforbrydelser i verdens brændpunkter. Og vi kæmper for alle menneskers grundlæggende rettigheder.

Leveringtid

Der er 3-7 dages leveringstid med DAO.

Det går din støtte til

Når væbnede konflikter bryder ud, står arbejdet med at dokumentere krænkelser af international lov, herunder krigsforbrydelser, helt centralt for os i Amnesty International. 

I Gaza og Israel er vores kriseresearchere lige nu i gang med at indsamle dokumentation af krigsforbrydelser begået mod civile og krænkelser af humanitær ret.

Vi efterprøver foto- og videomateriale, interviewer øjenvidner, samt indsamler og analyserer fysiske beviser som ammunition. Din støtte er med til at sikre, at vi kan fortsætte med at dokumentere forbrydelser på civile og lægge pres på de internationale magthavere, som vi kræver omgående handling fra.

Samtidig er du med til at muliggøre, at de ansvarlige kan retsforfølges på baggrund af det bevismateriale, vi indsamler.

SÅDAN ARBEJDER AMNESTY INTERNATIONAL

Vi efterforsker og afslører brud på menneskerettighederne.

Vi informerer resten af verden og stopper overgreb.

Vi mobiliserer mennesker verden over til at sige fra overfor de uretfærdige krænkelser via underskriftindsamlinger og kampagner.