Hvis du ønsker at efterlade en gave til Amnesty, kan du oprette et testamente. Uden et testamente vil arven blive fordelt efter arveloven til dine slægtninge. Har du ingen slægtninge, tilfalder hele arven staten.

Vi anbefaler, at du får dit testamente oprettet hos en advokat. Vælger du at efterlade en testamentegave til Amnesty, giver vi et tilskud på op til 4.000 kr. plus moms til advokatsalæret. Og det er uanset størrelsen på testamentegaven. Tilskuddet til advokatregningen er skattepligtigt.

Det er vigtigt, at du efterfølgende registrerer det hos en notar. Hvert år havner store beløb et andet sted, end afdøde havde tiltænkt, fordi der ikke var skrevet testamente, eller det ikke var registreret hos en notar. Når du opretter et testamente, kan du vælge at indsætte Amnesty som arving til en fast sum, til en procentdel, eller som arving til hele din formue, med forbehold for tvangsarvinge.

Boafgift

Amnesty er som hjælpeorganisation fritaget for boafgift. Det betyder, at hvis du efterlader et legat eller en procentdel af din arv til Amnesty, vil det fulde beløb gå til vores arbejde med at sikre menneskerettighederne for alle i verden. Derfor er ingen arv for stor eller for lille.

Din ægtefælde betaler heller ikke boafgift, men tvangsarvinger som børn, børnebørn og forældre betaler 15 % og andre arvinger betaler 25% i tillægsboafgift. På grund af særlige udregningsregler giver det ca. 36,26 % i afgift.

Der er et bundfradrag, som reguleres hvert år (i 2022 er det 312.500 kr.) – af dette beløb betales der ikke boafgift (men stadig tillægsboafgift, hvis man skal betale det).

Lad Amnesty betale boafgiften for dine arvinger

Det kan være en økonomisk fordel for dine arvinger, hvis du betænker en velgørende organisation i dit testamente. Ved at gøre Amnesty til arvemodtager på betingelse af, at vi betaler boafgiften for de andre arvemodtagere, kan du give en større del af arven til dine efterladte. Dette skal specifikt noteres i testamentet. På denne måde kommer donationen både Amnesty og dine øvrige arvinger til gode.

Din arv kan sikre flere flotte resultater som disse

Kontakt os

Hvis du har brug for personlig vejledning eller mere information, er du velkommen til at kontakte os.

Ring til os og få en uforpligtende samtale om, hvordan du kommer i gang med at oprette dit testamente – vi glæder os til at høre fra dig.

Telefon: 33 45 65 58
E-mail: arv@amnesty.dk