Over hele verden bliver kvinder diskrimineret, undertrykt og frarøvet retten til at bestemme over deres egen krop og seksualitet. Amnesty kæmper for kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder og imod de massive krænkelser, som finder sted. Adgangen til en sikker abort er en menneskerettighed.

Abortdebatten raser i denne tid, især i USA, hvor den amerikanske højesteret har omstødt Roe vs. Wade, der siden 1973 ellers har været ensbetydende med retten til sikre og lovlige aborter i USA.

I et globalt perspektiv ser vi imidlertid både positive tendenser og reaktionære strømninger.

I Irland fjernede man i 2018 det næsten totale abortforbud, det samme skete i Nordirland i 2020. I Argentina stemte kongressen i december 2020 ja til en lov, der gør abort lovligt frem til graviditetens fjortende uge. I 2019 fulgte Mexico efter og i 2022 Colombia. I Europa har Polen, Malta og Færøerne fortsat ikke fri abort.

”At forbyde abort gennem lovgivning, mindsker ikke omfanget af aborter. Det skader alene kvinders helbred ved at aborter bliver udført under andre forhold eller ved at tvinge kvinder til at rejse til udlandet for at opnå abort. Selvom loven gælder for alle, er det især marginaliserede kvinder, som ikke har mulighed for at rejse til udlandet, som bliver hårdt ramt af afgørelsen i dag”, siger Esther Major, seniorresearcher ved Amnesty International.

Vidste du at…

– I mere end 100 lande er adgangen til abort stærkt begrænset.
– På globalt plan finder op mod 73 millioner planlagte aborter hvert år sted. Omfanget er lige så stort i lande med totalforbud og restriktive love som i lande uden restriktioner.
– 55% af verdens planlagte aborter er sikre – det vil sige udført med en anbefalet metode og af en af tilstrækkeligt uddannet person. Jo mere restriktiv et lands lovgivning er, jo højere er andelen af usikre aborter.
– Der udføres under 15.000 planlagte aborter om året i Danmark. Niveauet er det laveste siden legaliseringen af abort i 1973.
– Antallet af utilsigtede graviditeter er højest i lande, der begrænser adgangen til abort, og lavest i lande, hvor abort stort set er lovligt.
– Størstedelen af verdens planlagte aborter skyldes ikke-planlagte graviditeter.

Kilde: Sundshedsdatastyrelsen, Guttmacher Institute

Sådan arbejder Amnesty for kvinders rettigheder:

  • Vi dokumenterer overgrebene
  • Vi lægger pres på myndighederne til at tage kvinders reproduktive sundhed alvorligt
  • Vi spreder information og deler viden i lokalsamfundene
  • Vi dokumenterer sammenhængen mellem fattigdom, mødredødelighed samt kvinders manglende adgang til grundlæggende rettigheder
  • Vi fortæller de vigtigste historier til resten af verden