Over hele verden bliver kvinder diskrimineret, undertrykt og frarøvet retten til at bestemme over deres egen krop og seksualitet. Amnesty kæmper for kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder og imod de massive krænkelser, som finder sted. Adgangen til en sikker abort er en menneskerettighed.

Abort debatten fylder meget i disse dage, verden over. Siden 2019 har flere amerikanske stater trukket abort rettigheder tilbage. Polske kvinder, som er gravide med et alvorligt skadet foster, må ikke længere få foretaget en lovlig abort i landet. Og i Argentina blev et lovforslag om retten til abort indtil 14. uge nedstemt sidste år.

”At forbyde abort gennem lovgivning, mindsker ikke omfanget af aborter. Det skader alene kvinders helbred ved at aborter bliver udført under andre forhold eller ved at tvinge kvinder til at rejse til udlandet for at opnå abort. Selvom loven gælder for alle, er det især marginaliserede kvinder, som ikke har mulighed for at rejse til udlandet, som bliver hårdt ramt af afgørelsen i dag”, siger Esther Major, seniorresearcher ved Amnesty International.

Vidste du at…

– I 125 lande er adgangen til abort stærkt begrænset.
– På globalt plan finder op mod 56 millioner planlagte aborter hvert år sted. Omfanget er lige så stort i lande med totalforbud og restriktive love som i lande uden restriktioner.
– 55% af verdens planlagte aborter er sikre – det vil sige udført med en anbefalet metode og af en af tilstrækkeligt uddannet person. Jo mere restriktiv et lands lovgivning er, jo højere er andelen af usikre aborter.
– Der udføres omkring 15.000 planlagte aborter om året i Danmark. Niveauet er det laveste siden legaliseringen af abort i 1973.
– Størstedelen af verdens planlagte aborter skyldes ikke-planlagte graviditeter.

Kilde: Sundshedsdatastyrelsen, Guttmacher Institute

Sådan arbejder Amnesty for kvinders rettigheder:

  • Vi dokumenterer overgrebene
  • Vi lægger pres på myndighederne til at tage kvinders reproduktive sundhed alvorligt
  • Vi spreder information og deler viden i lokalsamfundene
  • Vi dokumenterer sammenhængen mellem fattigdom, mødredødelighed samt kvinders manglende adgang til grundlæggende rettigheder
  • Vi fortæller de vigtigste historier til resten af verden