Amnesty er dybt bekymret over civilbefolkningens situation i Afghanistan, og særligt den udsatte position, som landets menneskerettigheds-aktivister befinder sig i, efter at Taliban har overtaget magten. Derfor lancerer Amnesty nu via sin såkaldte Global Relief Fund en indsamling, der skal yde støtte og hjælp til aktivisterne.

”Det, vi er vidne til i Afghanistan, er en tragedie, der burde have været forudset og afværget. Tragedien vil kun blive forstærket yderligere, hvis ikke det internationale samfund handler hurtigt og beskytter de tusindvis af afghanere, der risikerer at blive udpeget og forfulgt af Taleban. Det gælder særligt akademikere, journalister, civilsamfundsaktivister og kvindelige menneskerettighedsforkæmpere. Vi må ikke lade dem i stikken”.

Sådan lyder det fra Amnesty Internationals generalsekretær Agnes Callamard. Den bekymrende situation i Afghanistan får nu Amnesty Danmark til via sin Relief Fund at lancere en indsamling, der skal støtte de afghanere, der risikerer forfølgelse efter Talibans magtovertagelse; aktivister, der har kæmpet for grundlæggende menneskerettigheder.

Amnestys Global Relief Fund er en fond, der yder støtte til forfulgte menneskerettighedsaktivister verden over, og en stor del af fondens midler går allerede til at støtte aktivister i netop Afghanistan. Med midlerne kan Amnesty redde forfulgte aktivisters liv og yde støtte til deres fortsatte kamp for menneskerettighederne. Fonden kan give støtte til aktivisters genbosættelse, traumebehandling og lignende. Amnesty forventer, at særligt kvindelige aktivister vil have brug for støtte fra fonden.

Hvad betyder Talibans overtagelse af magten for afghanerne?

Da Taliban sidst havde magt over store dele af Afghanistan, var deres styre præget af ekstrem undertrykkelse, diskrimination og tortur.

Kvinder blev nægtet at deltage i samfundet på lige fod med mænd, og de blev forhindret adgang til mange basale rettigheder som uddannelse, bevægelsesfrihed, selvbestemmelse og muligheden for at eje ejendom.

Taliban viste den samme mangel på respekt for grundlæggende rettigheder, da de i 2001 mistede magten på grund af den USA-ledede invasion af Afghanistan, og blev en væbnet oprørsgruppe. Man mener, at gruppen stod bag mange angreb på menneskerettighedsforkæmpere, journalister, dommere og mange andre. De, der kæmpede for kvinders rettigheder, var særligt udsatte for angreb.

Derudover viste gruppen meget lidt respekt for civile liv, når de udførte angreb på politiske og militære modstandere.

Hvad opfordrer Amnesty til?

Amnesty opfordrer de europæiske lande til:

  • At gøre alt i deres magt for at sikre hurtig evakuering af afghanere, der risikerer forfølgelse af Taleban.
  • At tage godt imod afghanske flygtninge og sikre deres beskyttelse. Afghanere på flugt skal sikres international beskyttelse og ikke leve i frygt for tilbagesendelser.
  • At støtte nabolande og andre lande i regionen til at holde deres grænser åbne. Ansvaret for beskyttelsen af flygtninge skal deles og løftes på tværs af lande.