Det er blevet til mange sejre for kvinders rettigheder, men der er stadigvæk kvinder og piger, der bliver diskrimineret på grund af deres køn. Ulighed mellem kønnene understreger de mange problemer, der uhensigtsmæssigt rammer kvinder og piger som for eksempel vold i hjemmet, seksuel vold, lavere lønninger og mangel på adgang til uddannelse. 

I Amnesty ved vi, hvor vigtig kampen er, fordi vi har set resultater. Men det er hårdt arbejde. At lave kampagner, der vil ændre love og arrangere demonstrationer for at kræve rettigheder respekteres. Gennem research, politisk påvirkning og kampagner lægger vi pres to magthaverne og kræver, at kvinders rettigheder skal respekteres.