Ti år efter konfliktens start: Ansvarlige bag forbrydelserne i Syrien skal stilles til ansvar

Siden de fredelige protester begyndte i Damaskus i 2011, har syriske regeringsstyrker og senere bevæbnede oppositionsgrupper med støtte fra deres allierede udsat millioner af civile for ulovlige land- og luftangreb, systematiske og vilkårlige fængslinger, dødelig tortur i fængsler, tvungne forsvindinger, belejringer, der har ført til hungersnød, og tvungne forflyttelser.

Over det sidste årti har Rusland og Kina mindst 15 gange nedlagt veto mod resolutioner fra FN’s Sikkerhedsråd, der skulle stoppe krænkelserne i Syrien.

”Medlemmerne af FN’s Sikkerhedsråd har magten og mandatet til at hjælpe Syriens befolkning. I stedet har de svigtet dem totalt. Efter ti år bliver gerningsmændene bag forfærdelige krænkelser – herunder forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser – ved med at udsætte civile for umådelige lidelser uden at blive stillet til ansvar”, siger Lynn Maalouf, der er vicedirektør for Amnestys Mellemøsten og Nordafrika-kontor.

Rusland og Kina har misbrugt vetoret

”Rusland og Kina har gentagne gange misbrugt deres vetoret til at begrænse leveringen af livsreddende humanitær hjælp på tværs af grænser, forhindret at situationen i Syrien er blevet henvist til den internationale straffedomstol og blokeret resolutioner, der ville indføre våbenembargoer og målrettede sanktioner mod personer på alle sider af konflikten, der er ansvarlige for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden”.

Rusland såvel som Iran og Tyrkiet har desuden bakket op om parter i konflikten, der er ansvarlige for grusomheder i Syrien, hvilket har givet dem mulighed for at fortsætte krænkelserne. Rusland og USA har også deltaget direkte i den væbnede konflikt; Rusland har udført ulovlige angreb sammen med den syriske regering, og USA ledte koalitionen, der kæmpede imod Islamisk Stats væbnede gruppe i Raqqa og andre områder og var også ansvarlig for omfattende ødelæggelser som et resultat af ulovlige angreb.

”Alt for længe har stater skamløst sat politisk loyalitet og interesser forud for millioner af børn, kvinder og mænds liv, hvilket har gjort, at skrækhistorien i Syrien har kunnet få lov at fortsætte uden en afslutning i sigte”, siger Lynn Maalouf.

”Det er på høje tid, at de magter, der bakker op om styrkerne på stedet, indser, at de ikke kan blive ved med at lade hånt om retfærdighed og placering af ansvar, hvis der skal være nogen form for håb om en sikker og værdig fremtid for Syriens befolkning”.

Lyspunkter af håb om retfærdighed

I 2016 fik FN’s generalforsamling at få stablet en international mekanisme på benene, der skal efterforske og retsforfølge nogle af de alvorligste forbrydelser under international lov, der er blevet begået i Syrien siden marts 2011. Dette er indtil videre syrernes eneste mulighed for at opnå retfærdighed, da det muliggør at få efterprøvet sager gennem nationale domstole ud fra princippet om universel jurisdiktion.

På trods af et årti med stagnation har de seneste måneder budt på lyspunkter. I sidste måned blev en syrisk embedsmand dømt for forbrydelser mod menneskeheden i Tyskland for første gang. Eyad al-Gharib, en tidligere betjent i det syriske sikkerhedspoliti, fik fire og et halvt års fængsel for at have hjulpet og medvirket i torturen af fængslede demonstranter i Damaskus.

4. marts 2021 krævede Canada formelle forhandlinger under FN-konventionen mod tortur for at holde Syrien ansvarlig for menneskerettighedskrænkelser. Holland kom med en lignende anmodning i 2020.

”Uden retfærdighed vil cyklussen med blodsudgydelser og lidelse i Syrien fortsætte. En håndfuld stater leder vejen ved at tage afgørende skridt mod retfærdighed, og nu er det tiden til, at andre følger efter”, siger Lynn Maalouf.

Situationen i Syrien ser fortsat mørk ud. Civile i den nordvestlige del af landet, herunder Idlib og det vestlige Aleppo samt Hama, er truet af en ny bølge af uroligheder. Samtidig har usikkerheden og den fortsatte undertrykkelse i Daraa og Sweida i det sydlige Syrien ført til arrestationer, tvungne forsvindinger og ulovlige drab.

Den syriske regering begrænser stadig hjælpeorganisationers adgang til områder under dets kontrol og forværrer dermed den desperate økonomiske og humanitære krise. Samtidig fortsætter væbnede grupper, der er støttet af Tyrkiet og Hay’at Tahrir al-Sham, med at bortføre, vilkårligt fængsle, torturere og mishandle mennesker i det nordlige Syrien.

Et årti med krigsforbrydelser

Gennem hele konflikten har både den syriske regering og væbnede oppositionsgrupper gentagne gange begået krænkelser af international humanitære love.

Syriske regeringsstyrker, der er ansvarlige for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, har udført angreb, der har dræbt og såret titusindvis af civile og ødelagt civile faciliteter som hospitaler, skoler og hjem. De har brugt upræcise eksplosive våben som tøndebomber, internationalt forbudte klyngebomber og kemiske våben. I nogle tilfælde blev nogle af de ulovlige angreb udført med støtte fra russiske flyvemaskiner.

Den USA-ledede koalition udførte luftangreb under den fire måneder lange bombekampagne mod Islamisk Stats væbnede gruppe i Raqqa. Luftangrebene, hvoraf nogle overtrådte international humanitær lov, dræbte og sårede hundredvis af civile og ødelagde civile hjem og infrastruktur.

Bortførelser, tortur og drab

Den syriske regering har også vilkårligt fængslet og foretaget tvungne forsvindinger af titusindvis af mennesker, der fredeligt har brugt deres rettigheder – herunder advokater, menneskerettighedsforkæmpere, journalister, nødhjælpsarbejdere og politiske aktivister. Tilbageholdte er fængslet under umenneskelige forhold og bliver rutinemæssigt udsat for tortur, der har ført til tusindvis af dødsfald i fangenskab.
Væbnede oppositionsgrupper har også bortført mennesker i de områder, de kontrollerer, og udsat dem for tortur og andre former for mishandling og holder skjult, hvor de er, og hvad der er sket med dem.
Alle parter i konflikten har begået ulovlige drab.

Amnestys krav til parterne

Amnesty opfordrer fortsat den syriske regering og alle væbnede grupper til øjeblikkeligt at løslade alle vilkårligt fængslede. Parterne bør også løfte sløret for, hvad der er sket med alle de mennesker, der er blevet udsat for tvungne forsvindinger, bortført eller på anden måde tilbageholdt. Derudover skal uafhængige observatører have uhindret adgang til alle fængselsfaciliteter, og pårørende og advokater til fængslede skal også have rimelige muligheder for besøg.

Den væbnede gruppe, der kalder sig for Islamisk Stat, Hay’at Tahrir al-Sham og andre væbnede grupper, der støttes af Tyrkiet og Golfstaterne, har også begået krigsforbrydelser og andre krænkelser. Koalitionen af væbnede styrker, der er støttet af Tyrkiet, har udført ulovlige angreb i områderne, som er kontrolleret af den kurdiske styrke, YPK. YPK, som nu er en del af det USA-støttede Syrian Democratic Force, er ansvarlig for tvungne forsvindinger af civile og ødelæggelsen af civile hjem.

Siden konflikten begyndte, er titusindvis af mennesker fordrevet internt i Syrien og bor nu i lejre eller på byggegrunde under horrible forhold, hvor der mangler helt basale ting som mad og medicin. Mindst fem millioner mennesker er flygtet fra landet – hovedparten af dem til nabolandene, hvor det er svært for dem at få adgang til ydelser og hjælp, hvilket efterlader mange forarmede og uden håb for fremtiden.