Tiltag mod terror truer retsstaten

Amnesty advarer mod at gennemføre lovgivning, der giver efterretningstjenesterne lov til at aflytte danskere i udlandet uden at indhente dommerkendelse. Amnesty er også skeptisk overfor yderligere overvågning af borgernes private kommunikation.

Danmark risikerer at ofre centrale dele af retsstatens principper, hvis Folketinget gør alvor af de 12 nye tiltag mod terror, som regeringen præsenterede den 19. februar 2015. Det fastslår Amnesty International, der advarer politikerne mod at gennemføre lovgivning, der underminerer retssikkerheden og giver efterretningstjenesterne beføjelser, der går langt videre end grundlovens § 72 om den såkaldte meddelelseshemmelighed. 

”Det er dybt problematisk, hvis man laver en generel bemyndigelse til, at Forsvarets Efterretningstjeneste kan overvåge danskere i udlandet uden dommerkendelse. Dermed opererer man ikke længere med en konkret begrundet mistanke som betingelse, og de retlige bindinger, der normalt vil være, når en person befinder sig i Danmark, forsvinder. Det er et alvorligt skridt væk fra retsstatens grundlæggende principper”, siger Claus Juul, der er juridisk konsulent i Amnesty International.
 
Sidste weekends tragiske angreb på et debatarrangement om ytringsfrihed og på den jødiske synagoge understreger behovet for, at Danmark har et effektivt beredskab og forebygger radikalisering – blandt andet i fængslerne. 

Men Amnesty advarer mod at overreagere og indføre nye vidtgående bestemmelser, som tipper balancen mellem sikkerhed og de frihedsrettigheder, som vi risikerer at kaste over bord i forsvaret for det åbne, demokratiske samfund.
 
”Uanset hvor mange politiske initiativer, der sættes i værk, så er det umuligt helt at forhindre enkeltpersoner i at begå alvorlig og personfarlig kriminalitet. Svaret på angrebet er derfor ikke at udhule retsstaten ved at ofre vores grundlovssikrede rettigheder og bytte det ud med yderligere overvågning. Vi opfordrer politikerne til at tænke sig godt om og til ikke at handle i panik. Erfaringerne fra USA efter terrorangrebet i 2001 viser, hvor hurtigt et samfund kan sætte sine værdier over styr og tilsidesætte menneskerettighederne, når nye anti-terrorlove baseres på frygt frem for fornuft”, siger Trine Christensen, vicegeneralsekretær i Amnesty Danmark.