Tjenestepiger holdes som slaver i Qatar

I Qatar arbejder mindst 84.000 kvinder fra Sydasien som tjenestepiger, mange under slavelignende forhold. De får ikke udbetalt deres løn, arbejder op imod 100 timer om ugen og udsættes for seksuelle krænkelser. Det dokumenterer Amnesty i en ny rapport baseret på 52 interviews med tjenestepiger.

Tusindvis af kvinder fra Syd- Sydøstasien rejser hvert år til den lille golfstat Qatar for at arbejde som tjenestefolk. Kvinderne er drevet af håbet om at kunne tjene penge nok til at kunne brødføde deres familie og skabe en bedre fremtid.

Men mange bliver ansat på falske løfter om løn og arbejdsforhold og møder en ganske anden virkelighed når de ankommer til deres arbejdsgivere.  De tvinges til at arbejde konstant, får ikke udbetalt deres løn og udsættes for vold og seksuelle overgreb.

En ny rapport fra Amnesty tegner et dystert billede af det slavelignende liv, som tusindvis af kvinder fra Syd- og Sydøstasien lever i Qatar.

Læs rapporten

Slaver

Tjenestepigerne er underlagt Qatars sponsorsystem, der betyder, at de skal overdrage deres pas og papirer til deres arbejdsgiver ved ankomsten og derfor kun kan forlade huset og landet, hvis de får lov.

Forsøger kvinderne at undslippe overgreb, anses de for at være ’bortløbne’ og risikerer at blive tilbageholdt, fængslet og hjemsendt. Amnestys researchere har talt med tjenestepiger, der kan fortælle om at få lussinger, blive hevet i håret, prikket i øjnene eller skubbet ned af trappen af deres arbejdsgivere.

Brændt med strygejern

En indonesisk kvinde, som Amnesty mødte i et udvisningscenter, efter hun var flygtet fra sin voldelige arbejdsgiver, viste researcherne et dybt ar på hendes bryst, hvor hendes kvindelige arbejdsgiver havde brændt hende med et varmt strygejern.

Hun fortalte, hvordan hun var blevet tvunget til at arbejde syv dage om ugen, at hun ikke måtte forlade huset og at hun i månedsvis ikke modtog løn. Da det endelig lykkedes hende at flygte fra huset, blev hun samlet op af politiet og tilbageholdt.

De kvinder, der bliver udsat for vold eller seksuelle krænkelser, kan ikke forvente at få de ansvarlige retsforfulgt. Ingen af de kvinder, som Amnesty talte med, havde oplevet at deres overgrebsmænd- eller kvinder blev stillet til ansvar.

Faldt ud af vinduet

En tjenestepige, som Amnesty mødte, brækkede begge ben og beskadigede sin rygsøjle da hun faldt ud af et vindue i et forsøg på at undslippe sin arbejdsgivers voldtægtsforsøg. Selv da hun lå på jorden, såret og ude af stand til at bevæge sig, forsatte arbejdsgiveren med at forgribe sig på hende. Først bagefter ringede han efter en ambulance.

Da Amnestys researchere mødte hende seks måneder efter sad hun stadig i rullestol. Trods hendes kvæstelser droppede anklageren sagen på grund af manglende beviser, og kvinden vendte hjem til Filippinerne sidste år. Hendes overgrebsmand er aldrig blevet stillet til ansvar.

Fængslet for at melde voldelig arbejdsgiver

Kvinder, der anmelder vold eller seksuelle overgreb begået af deres arbejdsgiver, risikerer at blive anklaget for ”ulovlige relationer”, dvs. for at have haft et seksuelt forhold udenfor ægteskabet, en ”forbrydelse”, der normalt straffes med et år i fængsel og udvisning.

Omkring 70 procent af de indsatte i Dohas Kvindefængsel var i marts 2013 tjenestepiger, heriblandt mange gravide. 13 babyer under to år sad fængslet sammen med deres mødre.

Amnesty opfordrer til ny lovgivning

Amnesty opfordrer på det kraftigste Qatars regering til at fjerne den del af lovgivningen, der forhindrer tjenestepiger i at have de samme rettigheder, som andre. De seneste år har regeringen gentagende gange erklæret at den vil introducere en særlig lovgivning for tjenestefolk.

Indtil videre har regeringen dog intet gjort, og Amnesty fastholder presset for at sikre, at migrantarbejderes grundlæggende rettigheder beskyttes.