Workshop til gymnasieelever Aktivisme Amnesty Youth

01.
A-dag

TILMELD DIT GYMNASIUM TIL WORKSHOP OM MENNESKERETTIGHEDER

Amnesty International turnerer landets gymnasier dette efterår med dialogskabende undervisning i menneskerettigheder, seksuelle krænkelser og samtykke

Som gymnasieelev var det ekstremt spændende at have besøg af Amnesty på A-dag. Især fordi vi som klasse blev udfordret på vores personlige meninger om specifikke menneskerettighedsemner. Samtidigt fik vi repeteret, hvad disse menneskerettigheder egentligt stod for, og man følte sig mere forberedt til selv at sprede budskabet om de debatterede emner efterfølgende. Derudover fik vi mulighed for at skabe vores egen Amnesty-Youth gruppe, som vægter at sætte opmærksomhed på krænkelser af menneskerettigheder globalt. Vi har i dag en Youth gruppe på vores skole, som både fungerer som et socialt sted for mennesker, der ønsker at gøre en forskel, men samtidigt også en gruppe som minder resten af skolen på, at vi stadig har meget at gøre, før vi har opnået vores globale verdensmål.”  Amalie Søderberg, Ikast-Brande Gymnaisum

Efterårets tema

Dette års workshop vil foruden en generel introduktion til menneskerettighederne italesætte og diskutere seksuelle krænkelser og samtykke blandt unge i Danmark. Unges seksuelle kultur er konstant til debat; deling af nøgenbilleder uden samtykke, respekt for hinandens grænser og overgreb til fester og festivaler er nogle af de emner, der ofte bliver taget op. Vi ønsker at skabe et rum for de unge, hvori det er sikkert og mindre tabubelagt at tale om egne grænser og, i særdeleshed, at spørge ind til og respektere andres grænser. Derigennem sætter vi fokus på samtykke, retten til egen krop og retten til seksualitet på dagsordenen for de unge i Danmark. Med denne workshop kobler vi altså det faglige, de lærer på skolen til deres virkelige livs problematikker.


02.
Hvad er A-dag?

Hvad er A-dag?

Amnesty-dag er en inddragende workshop, som sætter perspektiv på menneskerettighederne ved at gøre dem mere konkrete og forståelige for unge mennesker. Vi har fokus på dialog og viden om menneskerettigheder med udgangspunkt i emner, som er relevante og vedkommende for de unge. A-dag består af en generel introduktion til Amnestys arbejde og menneskerettighederne, og derudover et aktuelt tema, som er med til at belyse, hvorfor menneskerettighederne stadig er vigtige at inddrage i elevernes undervisning og hverdag.

De unge bliver inddraget aktivt i workshoppen, som fokuserer på, hvordan de selv kan spille en aktiv rolle som samfundsborgere og være med til at udfordre og ændre kultur og holdninger i deres omgivelser.

Vi er verdens største menneskerettighedsbevægelse, og i Danmark har vi 12 års erfaring med undervisning og udvikling af undervisningsmateriale til unge. Sidste efterår var vi rundt på landets gymnasier med en to-timers workshop – og nu er ansøgningsskemaet åbent for tilmeldinger til efteråret 2019. 


03.
Målgrupper

Målgruppe

Workshoppen er struktureret som en fællestime for flere klasser på en gang, og minimumskravet er derfor 60 elever. Der er intet loft på antal af elever, og det er skolen/lærerens ansvar at sørge for passende lokaler.

A-dag er målrettet fællestimer for 1.g og 2.g.

Da den tager udgangspunkt i menneskerettigheder, er workshoppen særligt relevant for samfundsfagsklasser, hvor den fint supplerer læringsmål om at opnå faglig fordybelse, viden og kundskab inden for magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.

Alle lærere og klasser, der synes at dette er relevant for deres elever, er dog velkomne til at ansøge om at få A-dag ud på deres gymnasium.


04.
Praktisk information

Praktisk info

  • Varighed: 2 timer
  • Tid: afholdes inden for tidsrummet 10-15 på udvalgte dage, se nedenstående ansøgningsskema
  • Workshoppen er gratis og Amnesty dækker transportomkostninger. Hvis I har mulighed for at sørge for frokost til facilitatorerne inden/efter workshoppen, tager de gladelig imod tilbuddet.
  • Der skal være brugbare lokaler til antallet af elever og tekniske faciliteter som inkluderer projektor, lærred e.l., mikrofoner (hvis nødvendigt ift størrelsen af lokalet og antal deltagere), højtalere
  • Der skal være en lærer til stede for hver klasse, som har ansvar for, at der ikke er forstyrrelser

Opfølgning med eleverne

Efter A-dag tilbyder vi eleverne hjælp til at starte en Amnesty Youth-gruppe op på deres gymnasium, så de kan fortsætte med at arbejde videre med menneskerettigheder indenfor dette eller andre emner. Youth-grupperne er baseret på et fællesskab, hvor sammenhængskræften er en interesse for menneskerettigheder og kampen for retfærdighed. Netværket giver unge en følelse af fællesskab omkring en større sag, konkrete redskaber og kompetencer, viden om menneskerettigheder og en større forståelse for deres egne handlemuligheder i samfundet.

Derudover sender vi en lærerguide ud inden A-dag med ideer til, hvordan emnerne kan inddrages i et undervisningsforløb, og hvordan aktuelle problemstillinger indenfor menneskerettighederne kan kobles til jeres faglige målsætninger og aktuelle læreplaner.

Kontakt

Hvis du har nogle spørgsmål til A-dag både før eller efter ansøgning, skal du ikke tøve med at tage kontakt:
Sia Seidler Berro
sseidler@amnesty.dk
30470542

Tilmelding

Hvis du gerne vil have besøg af Amnesty til A-dag på dit gymnasium, bedes du udfylde nedenstående ansøgningsskema. Ansøgningsfrist er 31. maj 2019


05.
Tilmelding

I skemaet er der 20 mulige datoer for A-dag, som man kan krydse af – de er geografisk bestemt, så vi bedst muligt når rundt i hele landet og kan bruge så lidt tid og omkostninger på ekstra transport. Du må gerne krydse ALLE mulige datoer af for dit gymnasium, det gør det nemmere for os at sammensætte touren.

Senest en uge efter fristen får du besked om endelig bekræftelse og dato/tid for workshoppen. Vi vil gerne nå rundt til så mange som muligt, men tager højde for først-til-mølle, geografi og vores personale-ressourcer.