Lægegruppen orienterer sig om, og deltager i, de overordnede temaer og kampagner med lægefagligt aspekt, som Amnesty fører nationalt og internationalt.

Der er ofte medlemmer af Lægegruppen, der udtaler sig i medierne, og udgiver artikler om relevante emner, især indenfor tortur.

Kontakt

Simone Nørholm Jacobsen
Mail: snorholm@amnesty.dk